Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Dla autorów

ZASADY PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW DO CZASOPISMA „AUTOBIOGRAFIA LITERATURA KULTURA MEDIA”

 

Autorzy publikują teksty w czasopiśmie na zasadzie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielenia sublicencji CC-BY-SA (wzór umowy).

Umowa wydawnicza: Autor udziela wydawnictwu niewyłącznej licencji na korzystnanie z utworu.

Wymogiem przyjęcia tekstu jest dostosowanie sposobu cytowania i zapisów bibliograficznych do stylu Chicago, którego zasady opisane są w pliku do pobrania. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

Redakcja przyjmuje teksty o objętości nie mniejszej i nie większej niż 20–25 tysięcy znaków (ze spacjami).

Po zgłoszeniu tekstu każdy autor / każda autorka powinien/powinna otrzymać potwierdzenie, że jego/jej tekst został odnotowany przez redakcję. W sytuacji, w której autor/autorka nie otrzyma potwierdzenia w ciągu tygodnia, należy skontaktować się z redakcję poprzez e-mail na adres: autobiografia.szczecin@gmail.com

 

Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z zamieszczonymi poniżej regułami.

Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):

•    czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt

•    ponumerowane strony

•    afiliacja pod nazwiskiem, numer ORCID

•    w pierwszym przypisie (przypis: gwiazdka) – kontakt mailowy do autora/autorki

•    streszczenie w języku polskim + słowa kluczowe

•    streszczenie w języku angielskim + tytuł po angielsku + słowa kluczowe

•    bibliografia końcowa (wraz z numerami DOI, jeśli takie informacje są dostępne)

•    WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów i justowania  (tekst wyrównany do lewej)

•    proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i KAPITALIKÓW

•    zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście
‒    każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM
‒    fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF

•    elementy graficzne w skali szarości
‒    z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze, na co potrzebna jest wcześniejsza zgoda

Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

 •    tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek

‒ niezależnie od tekstu należy przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.
‒ wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm
‒ minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt

•    wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)
‒    wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy

Materiały przekazane do Wydawnictwa to:
•    plik w programie Microsoft Office Word
•    ten sam plik w formacie PDF
•    pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów