Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Kontakt do Redakcji

Adres do Redakcji:

Uniwersytet Szczeciński

"Autobiografia Literatura Kultura Media"

Al. Piastów 40b

71-065 Szczecin

Polska

 

Sekretarz Redakcji czasopisma:

dr Aleksandra Grzemska

e-mail: autobiografia.szczecin@gmail.com

e-mail: aleksandra.grzemska@usz.edu.pl

 

Administrator strony internetowej:

Wojciech Konopka

e-mail: wojciech.konopka@usz.edu.pl

 

Strona internetowa: https://wnus.edu.pl/au/pl/

Profil na Facebooku

 

 

Wydawca

Kontakt do Wydawcy czasopisma:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Adama Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

Polska

 

Adresy e-mail:

biurown@usz.edu.pl

wydawnictwo@usz.edu.pl

 

Adres strony internetowej:

https://wn.usz.edu.pl/kontakt/

 

Adres księgarni internetowej:

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/