Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2023.2.21-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (21) 2023
Co się stało z kobietami w państwie? Przypadki polskie (Agnieszka Mrozik, "Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce", Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2022)

Autorzy: KINGA SIEWIOR ORCID
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: komunizm feminizm emancypacja władza PRL
Data publikacji całości:2023
Liczba stron:10 (299-308)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi krytyczne omówienie książki Agnieszki Mrozik Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce (Warszawa 2022).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adami, Rebecca. Women and the Universal Declaration of Human Rights. New York: Routledge, 2018.
2.Babiracki, Patryk. Tupet i takt. Kultura polska a imperium Stalina, 1943–1957. Tłum. Jan Dzierzgowski. Warszawa: W.A.B., 2016.
3.Haan, Francisca de. „Continuing Cold War Paradigms in Western Historiography of Transnational Women’s Organisations: The Case of the Women’s International Democratic Federation (WIDF)”. Women’s History Review 19 (2010), 4: 547–573.
4.Fidelis, Małgorzata. Imagining the World from behind the Iron Curtain: Youth and the Global Sixties in Poland. New York: Oxford University Press, 2022.
5.Fidelis, Małgorzata. Kobiety, komunizm i emancypacja w powojennej Polsce. Tłum. Maria Jaszczurowska. Warszawa: W.A.B., 2015.
6.Ghodsee, Kristen. Second World, Second Sex: Socialist Women’s Activism and Global Solidarity during the Cold War. Durham: Duke University Press, 2019.
7.Lebow, Kathreen. Unfinished Utopia: Nowa Huta, Stalinism, and Polish Society, 1949–56. Ithaca: Cornell University Press, 2016.
8.Leder, Andrzej. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
9.Mrozik, Agnieszka. Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2012.
10.Mrozik, Agnieszka. Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2022.
11.Semka, Piotr. My, reakcja. Historia emocji antykomunistów w latach 1944–1956. Kraków: Znak, 2015.
12.Torańska, Teresa. Oni. Warszawa: Świat Książki, 1997.
13.Wang, Zheng. Finding Women in the State: A Socialist Feminist Revolution in the People’s Republic of China, 1949–1964. Oakland: University of California Press, 2017.