Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 63.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
2. The Scientific Identity of Tourism Research. Polish Views Versus Those of Foreign Academia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
3. Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. ZAGADNIENIE TOŻSAMOŚCI ROSZCZEŃ W SPRAWACH TRANSPORTOWYCH (Uwagi na tle wyroku TSUE z 19 grudnia 2013)
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
5. Rola tożsamości organizacji w budowaniu strategii – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
6. Znaczenie języka narodowego w procesie emancypacji politycznej Walii i Kornwalii na początku XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
7. Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
8. Język narodowy jako instrument mobilizacji politycznej w Walii i Kornwalii na początku XXI w.
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
9. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
10. Argumenty na rzecz nieredukcyjnego ujęcia tożsamości osobowej
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
11. Gdańskie transpozycje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
12. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
13. Między słowem i ciałem1. O somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
14. Gender i (auto)biografia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
15. Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
16. Zapisać świat, by odnaleźć siebie…, czyli o roli słowa w Gestach Ignacego Karpowicza oraz Kraju bez kapelusza Dany’ego Laferrière’a
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
17. Tygodnik „Ziemia i Morze” (1956–1957) a (od)budowa lokalnej tożsamości
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
18. Quo vadis university teacher?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
19. Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
20. Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
21. Pamiętam, że... O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
22. Zastosowanie metod mieszanych we współczesnych badaniach na Ziemiach Zachodnich i Północnych – przykład Żuław i Powiśla
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
23. Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
24. Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
25. Socio-political Dimension of the Islamic Umma
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
26. Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
27. Intymne gry z pamięcią
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
28. Meandry etnicznych i narodowych identyfkacji
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
29. O spotkaniu tożsamości z polityką
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
30. Identyfkacja i tożsamość kulturowa w różnych skalach przestrzennych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
31. Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
32. Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
33. Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950–1958 jako przykład egodokumentów
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
34. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
35. Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
36. Dojrzewanie do siebie przez autobiografię
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
37. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
38. Tożsamość człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama J. Heschela (The problem of human being’s identity in relationship with God in philosophy of Abraham J. Heschel)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
39. Stany i doświadczenia liminalne w lirykach Piotra/Petera Lachmana
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
40. O czeskiej tożsamości kulturowej, mentalności i duchowości
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
41. Jiddische Sprache als Kulturträger in Polen nach der Schoah
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
42. „[K]orzeni szukam pradziadów / co oplatają trzewia ziemi” – obraz „małej ojczyzny” w lirykach Władysława Grabana
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
43. Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
44. Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
45. Znaczenie koncepcji tożsamości narracyjnej na tle Jürgena Habermasa tezy o kolonizacji świata życia przez system (Identity Problem and the Loss of the Communication Skills)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
46. Nienormatywne pożądanie i problem z tożsamością w autobiograficznej prozie Karla Ove Knausgårda
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
47. Otherwise than Epistemology
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
48. Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
49. Polityka tożsamości i wychowanie do demokracji i tolerancji w europejskim modelu państwa prawa wobec wyzwań różnorodności aksjologicznej i kulturowej Europy XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
50. Dusza czyni nas tymi, kim jesteśmy
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
51. O interiekcjach kaszubskich w perspektywie leksykograficznej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
52. Zwischen Verbannung und Heimat. Zum kulturellen Selbstfindungsprozess bei in der Schweiz lebenden Zugewanderten am Beispiel Franco Supinos Erzähltextes "Musica Leggera"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
53. Autentyczność
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
54. In Search of Collective Identity. The Formation of National Consciousness in Julian Ursyn Niemcewicz’s Travels Abroad
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
55. Knowledge and identity construction in medical weblogs: A study of epistemic predicates
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
56. Zur aktuellen Situation des deutschen Minderheitenunterrichts in Polen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Przejdź
57. Human Beings Reasonable and Moral: Lessons from the Civil Disobedience of Rosa Parks to Catholic Counselors and Psychotherapists
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Przejdź
58. „Moje ręce”. Doświadczenie niepełnosprawności w autonarracjach Cheryl Marie Wade
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
59. Eingrenzung durch Sprache und Identität bei Michael Zeller in "Die Reise nach Samosch" und bei Stephan Wackwitz in "Ein unsichtbares Land"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Przejdź
60. Tożsamość miejsca a marketing terytorialny na przykładzie dawnej pomorskiej krainy Kosznajderii – szanse i ograniczenia
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
61. The “Lying Intellect,” Imagination, and the “Other”
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Przejdź
62. Problems of Formation of Regional Identity Among Rural Residents of Western Pomerania. A Sociological Analysis
(Colloquia Theologica Ottoniana)
39/2023 2023 Przejdź
63. Ekstrakcja. Obraz rzeczywistości okołowojennej wywołany na kliszy wspomnień rodzinnych, dokumentów archiwalnych i wizji lokalnych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Przejdź
Strona