Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2017
Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia

Autorzy: Sebastian Kołodziejczak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: społeczne zakorzenienie tożsamość społeczna percepcja miasta kapitał ludzki więź lokalna
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (91-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród szczecinian mieszczących się w mobilnych kategoriach wieku produkcyjnego (25–44 lata) nad postrzeganiem stolicy Pomorza Zachodniego przez jej mieszkańców. Ustalenia z analizy wyników badań odnoszą się w poniższym tekście do problematyki: 1) stosunku do władz Szczecina pozwalającego sondować funkcjonujący w świadomości szczecinian obraz lokalnego samorządu w przyjętych do badania aspektach; 2) potencjału rozwojowego i warunków do rozwoju osobistego mieszkańców tworzących podstawę dla jego osiedleńczej atrakcyjności oraz regionalnej konkurencyjności. Istotny kontekst przeprowadzonej analizy tworzy zestawienie sposobów postrzegania miasta ze zmiennymi zakorzenienia (urodzenie w Szczecinie lub osiedlenie się w nim; rodzinne korzenie szczecińskie lub ich brak).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białek, J., Dzierzgwa, R., Mackiewicz, M., Perzanowska-Przychodzka, E., Przybylska, L., Siłuszek, A., Sudak, S., Więckowska, E. (2011). Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
2.Czyszkiewicz, R., Durka, W. (2011). Topografa szczecińskiej przedsiębiorczości. Szkic socjologiczno-ekonomiczny. Szczecin: Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
3.Czyszkiewicz, R., Durka, W. (red.) (2016). Wspólnoty samorządowe województwa zachodniopomorskiego 2010–2015. Społeczeństwo – gospodarka – praca – dochody. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne.
4.Kowalewski, J., Kowalewski, M., Kołodziejczak, S. (2005). Społeczność lokalna północnych dzielnic Szczecina wobec rewitalizacji (rejon ul. Światowida). Raport z badań socjologicznych. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Kowalewski, M., Kołodziejczak, S. (2007). Dzielnica Golęcino-Gocław w Szczecinie jako przykład wielkomiejskiej strefy (samo)izolowanej. W: I. Machaj, L. Gołdyka (red.), Enklawy życia społecznego (s. 567–582). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Matczak, P., Jeran, A., Mączka, K., Nowak, M., Śliwa, P. (2015). Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3 (77), 77–89.
7.Terelak, A., Klepajczuk, B., Kołodziejczak, S. (2009). Poziom znajomości języków obcych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
8.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2011). Poziom kompetencji językowych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina w zakresie wybranych języków obcych oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
9.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012a). Praca za granicą w świadomości emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
10.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012b). Środowisko pracy w Polsce i za granicą w relacjach emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. W: J. Leoński, L. Wątróbski (red.), Diaspora. Tom 5: Migracje Polaków – przeszłość i teraźniejszość. Zagadnienia teoretyczne oraz diaspora polska w Hiszpanii, Chorwacji, Francji, na Węgrzech, w Palestynie i Nowej Zelandii (s. 91–118). Szczecin: Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego.
11.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012c). Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
12.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2013). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz studentów szczecińskich uczelni wyższych stojących u progu wejścia na rynek pracy. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
13.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2016). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz wśród stojących u progu wejścia na rynek pracy studentów szczecińskich uczelni. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
14.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (w druku). Emigracje zarobkowe z Pomorza Zachodniego do Niemiec. W: Polen in Deutschland – Neue Formen, neue Welten und alte Traditionen. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz.