Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem

Autorzy: Nicole Dołowy-Rybińska
Instytut Slawistyki PAN
Słowa kluczowe: Bretania, partie mniejszości, tożsamość etniczna
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (53-66)

Abstrakt

Bretońska scena polityczna wydaje się bardzo bogata. Istnieje kilka bretońskich partii politycznych, niektóre z nich mają długą historię i bogate tradycje. Inne są efemerycznymi tworami, których aktywność ogranicza się do jednego lub kilku projektów. Jednak na większej części Bretanii regionalne struktury są praktycznie niewidoczne.Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest, przyjrzyjmy się wydarzeniom z historii Bretanii, umożliwiającym zrozumienie dynamiki obecnego życia politycznego.

Bibliografia

1.Abalain H., Historie de la langue bretonne, Luçon 2000.
2.Broudic F., La pratique du breton de l’Ancien Régime а nos jours, Rennes 1995.
3.Charter E., Lavor R., La France éclatée? Régionalisme-autonimisme-indépendantisme, Spézed 2004.
4.Chartier E., Larvor R., La question bretonne. Enquête sur les mouvements politiques bret-ons, Plougastell-Daoulaz 2002.
5.Cressard J-P., CELIB 1950–2000. Quand la Bretagne s’est réveillée, Spézed 2000.
6.Dołowy N., Bretania: upadek, odrodzenie kulturowe i polityka językowa, „Sprawy Naro-dowościowe” 2007, nr 30.
7.Dołowy N., Kultury państwowe wobec kultur mniejszościowych. Pojęcie negatywnej tożsa-mości na przykładzie wybranych kultur mniejszościowych (bretońskiej, łużyckiej, kaszub-skiej), w: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. Goszczyńska J., Szwat- -Gyłybowa G., Warszawa 2008.
8.Favereau F., Bretagne Contemporaine. Langue, Culture, Identité, Morlaix 1993.
9.La langue bretonne а la croisйe des chemins. Deuxiиme rapport gйnйral sur l’йtat de la langue bretonne, Observatoire de la langue bretonne, Office de la langue bretonne, 2002–2007, http://www.ofisbzh.org/upload/Rapport%20Observatoire%202007.pdf.
10.Martray J., Ollivro J., La Bretagne au coeur du monde nouveau, Rennes 2001.
11.Nicolas M., Histoire du mouvement breton, Paris 1982.
12.Quéré A., Les Bretons et la langue bretonne, Ce qu’ils en disent, Brest 2000.
13.G. Pierrot, Du CELIB а l’Europe des régions, „Sterenn. Périodique édité par l’Institut Cul-turel de Bretagne” 2006, nr 23.
14.www.bretagne.fr/internet/jcms/c_16790/langues-bretonnes.
15.Żelazny W., Francja wobec mniejszości narodowych. Etniczność, etnopolityka, etnosocjolo-gia, Tyczyn 2000.