Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)

Rok wydania:2014
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Postbürgerliche Parteiprogramme


(Programy partii etnicznych w czasie postburżuazyjnym)
13 (5-17) Joachim von Wedel Więcej
2.

W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré

12 (19-30) Małgorzata Mieczkowska Więcej
3.

Przedstawicielstwo interesów Serbołużyczan – aktualna debata

21 (31-51) Ludwig Elle Więcej
4.

Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem

14 (53-66) Nicole Dołowy-Rybińska Więcej
5.

Język narodowy jako instrument mobilizacji politycznej w Walii i Kornwalii na początku XXI w.

14 (67-80) Bartomiej Toszek Więcej
6.

Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS)

16 (81-96) Dominika Kasprowicz Więcej
7.

Współczesne partie i ruchy polityczne wśród Tatarów krymskich w kontekście sytuacji narodowościowej i politycznej na Krymie

9 (97-105) Selim Chazbijewicz Więcej
8.

Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania partii etnicznej na obszarze postsocjalistycznym na przykładzie organizacji Tatarów krymskich – Milli Firka

15 (107-121) Michał Czepczyński Więcej
9.

Powstanie, rozwój i ewolucja działalności Partii Pracujących Kurdystanu

16 (123-138) Fuad Jomma, Khoushnaw Tillo Więcej
10.

Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990–1999)

14 (139-152) Tomasz Sikorski Więcej
11.

Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006

11 (153-163) Małgorzata Alberska Więcej
12.

Ruch Autonomii Śląska a Prawo i Sprawiedliwość. Relacje i kontrowersje

13 (165-177) Andrzej Hoehle Więcej
13.

Mniejszości narodowe w Polsce a partie etniczne – możliwości i bariery

11 (179-189) Janusz Mieczkowski Więcej
14.

Realizacja Krajowego programu zapobiegania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w latach 2004–2009

14 (191-204) Marzenna Giedrojć Więcej