Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania partii etnicznej na obszarze postsocjalistycznym na przykładzie organizacji Tatarów krymskich – Milli Firka

Autorzy: Michał Czepczyński
Słowa kluczowe: partia etniczna, Tatarzy, Krym
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:15 (107-121)

Abstrakt

Po upadku Związku Radzieckiego pojawiły się nowe możliwości dla aktywności politycznej mniejszości etnicznych. Etniczność stała się wyznacznikiem politycznej tożsamości. Powstały liczne organizacje etniczne. Przykładem jednej z nich jest Milli Firka, organizacja Tatarów krymskich. W latach 90. XX w. wielu Tatarów powróciło do swych siedzib zamieszkiwanych przed deportacją do Azji Centralnej, jednak sytuacja polityczna Krymu była już zupełnie inna. Dawne domy i ziemie były teraz zajęte przez Rosjan i Ukraińców. Władza na Krymie należała do słowiańskich grup etnicznych (Krym był częścią Ukrainy, centralne władze znajdowały się w Kijowie, ale i Krym był także regionem autonomicznym, gdzie regionalne władze często spoczywały w rosyjskich rękach). Milli Firka domagała się dostępu do władzy dla Tatarów krymskich i przywrócenia dawnej własności tatarskiej. Możliwości rzeczywistego uczestnictwa we władzy są bardzo ograniczone. Główna działalność polityczna partii lokuje się w polityce performance’u (takiej jak happeningi, protesty, ceremonie polityczne) i polityce symbolicznej. Dalszy rozwój Milli Firka zależy od przekonania krymskich mniejszości etnicznych. Milli Firka jest opozycyjną organizacją dla głównej struktury politycznej Tatarów – Medżlisu Narodu Tatarów krymskich. Trudno jest jednoznacznie mówić o dalszej roli Milli Firka w systemie politycznym Krymu. Tekst powstał przed aneksją Krymu przez Rosję w 2014 roku.

Bibliografia

1.Baldwin E., Longhurst B., McCracken S., Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznaw-stwa, Poznań 2007.
2.Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
3.Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007.
4.Borowik I., Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Euro-pie po upadku komunizmu, Kraków 2000.
5.Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2008.
6.Chandra K., Ethnic parties and democratic stability, http://www.nyu.edu/gsas/dept/ poli-tics/seminars/chandra_f04.pdf.
7.Chazbijewicz S., Awdet czyli Powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległości państwa, Olsztyn 2001.
8.Gańko N., Tatar wraca na Krym, „Polityka” nr 23.
9.Kochanowski J., Kariera folksdojcza, „Polityka” 06/2010.
10.Konarski W., Ruchy etnoregionalistyczne w Europie: przekształcone czy dysfunkcjonalne wyobrażenie europejskiej przeszłości?, „Konteksty” 2009 nr 3.
11.Kozłow C., Cziżowa L.W., Tiurskije narody Kryma. Karaimy, Krymskie Tatary, Krymcza-ki, Moskwa 2003.
12.Leszczyński A., Zrozumiały odwet na Żydach, „Gazeta Wyborcza” z 6–7 II 2010.
13.Nijakowski L.M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbo-licznym, Warszawa 2006.
14.Hizb-ut-Tahrir i historii muzułmańskiej, http://www.arabia.pl/content/view/285415/132/.
15.Polożenije o Medżlisie krymskotatarskowo naroda, http://www.cidct.org.ua/ru/mejlis/mejlis.html.
16.S dniem rożdienija «Czatirdag», http://poluostrov.qirim.org/?p=511.
17.Sergiejew G., Medżlisu protiwopowstawjat jeszczo odnu partiju – «Milli-Firka», http://1k.com.ua/131/details/6/2.
18.Sostaw deputaskich frakcij Werchownoj Rady Awtonomnoj Respubliki Krym, www.rada.crimea.ua/structure/frac/frac_18112009.doc.
19.Strategija i taktika Milli Firka na sowrjemjennom etapje (2009–2011), http://www.millifirka.org/?mod=article_read&article=1540.
20.Szpociński A., Kwiatkowski P.T., Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006.
21.Tezisy programma nacioionalnoj organizacji Milli firka, http://milli-firka.org/ ?mod=article_read&article=5.
22.Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008.
23.Wojtaszczyk K.A., Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa 1998.
24.Zasztowt K., Tatarzy krymscy. Tożsamość narodowa i stereotypy etniczne, Warszawa 2003, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
25.Żelazny W., Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Poznań 2006.