Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Postbürgerliche Parteiprogramme
(Programy partii etnicznych w czasie postburżuazyjnym)

Autorzy: Joachim von Wedel
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: partia mniejszościowa, programatyka, postmodernizm, podmiot elastyczny
Rok wydania:2014
Liczba stron:13 (5-17)

Abstrakt

Tematem artykułu są nowe tendencje w programach partii mniejszościowych w Europie Środkowej, np. Fryzów, Serbołużyczan i południowych Tyrolczyków. W analizowanychprogramach można zauważyć pewne prawidłowości znajdujące swój wyraz nie tylko w zasadzie polityki defensywnej, zmierzającej do stabilizacji własnej tożsamościgrupowej. Uwidaczniają się tam także trzy przesunięcia: od kolektywu do jednostki, od narodu do regionu i od czasu do przestrzeni. Autor w wyjaśnieniu tych przesunięćodwołuje się dorobku teoretycznego m.in. Tönniesa i Panajotisa Kondylisa.

Bibliografia

1.Musiat S., Sorbische/Wendische Vereine 1916–1937, Bautzen 2001.
2.Programm der Südtiroler Volkspartei von 1993, 1993.
3.Programm des Südschleswigschen Wählerverbandes, 1966.
4.Rudolph G., Die philosophisch-soziologischen Grundpositionen von Ferdinand Tönnies. Fechner, Hamburg 1995.
5.Sieben Thesen der Friesenpartei, http://www.die-friesen.eu.
6.Statut des Schleswigschen Vereins „Amt Gottorp”, 1921.
7.Tönnies F., Gemeinschaft und Gesellschaft, Darmstadt 1887/1926.
8.Treue W., Deutsche Parteiprogramme 1861−1961, Berlin 1961.
9.www.gfbv.it/3dossier/barcelona96-dt.html.
10.www.p-n-c.eu/index.php?page=valori.
11.www.pomeraniak.eu.
12.www.prodg.be/ziele/10-leitlinien.