Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.2.5-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (5) 2015
Gdańskie transpozycje

Autorzy: Mateusz Hachlica
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: tożsamość przeobrażenia gospodarka Gdańsk biografia
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (147-156)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współcześnie w naukach humanistycznych panuje tendencja do pisania biografii nie sławnych osób, ale miast, rozumianych jako miejsca nieustannie ewoluujące i przeobrażające się. Stworzone są one z różnych elementów, dziedzin i zjawisk, jak choćby architektura, gospodarka, kultura czy literatura. Przykładem pracy holistycznie omawiającej dzieje wybranej miejscowości jest książka Petera Olivera Loewa. Ten niemiecki autor postanowił napisać biografię Gdańska, negując nacechowane politycznie przeświadczenia o tematyce przynależności tego miasta do jakiegokolwiek organizmu państwowego. Próbowało ono bowiem zawsze zachować swoją tożsamość mimo rozlicznych przeobrażeń oraz zawsze funkcjonować jako samodzielny kraj, przypominający hanzeatyckie polis.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gdańsk. Przeszłość i teraźniejszość, red. Stanisław Kutrzeba, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1928.
2.Loew Peter Oliver, Gdańsk. Biografia miasta, przeł. Justyna Górny, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013.
3.Rybicka Elżbieta, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014.
4.Said Edward W., Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań 2005.
5.Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, przeł. Agnieszka Morawińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.