Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 116 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
2. Varia (jubileuszowe)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
3. Polski komiks autobiograficzny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
4. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
5. „Niosło ją to, że stała u boku”. O genderowym modelowaniu biografii artystek
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
6. Gdańskie transpozycje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
7. Zaimek odzyskany
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
8. Autobiografia, traktat, kultura ludowa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
9. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
10. Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
11. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
12. Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
13. Gender i (auto)biografia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
14. (auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
15. Niewieści Palladyn . Rzecz o Edwardzie Prądzyńskim
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
16. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
17. Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
18. Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
19. Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
20. Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
21. Koronkarki wspomnień
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
22. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
23. "Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
24. Żydowsko-amerykański komiks (auto)biograficzny: powieść graficzna czy pamiętnik graficzny?
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
25. Historyczny kostium poety. "Bal maskowy" Tomasza Sikorskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
26. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
27. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
28. „Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
29. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
30. Matka, autobiografia. Próby
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
31. Autobiografizowanie jak powietrze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
32. Lista
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
33. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
34. Historia pisana na własnej skórze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
35. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
36. Muszla, biografia słowa, blizna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
37. Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
38. Fantazmaty dziecięce w prozie autobiograficznej José Mauro de Vasconcelosa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
39. Bio(geo)grafia kobieca – przestrzenny wymiar doświadczenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
40. Ludwik Krzywicki i kobiety
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
41. Od futbolisty do trenera. Relacyjność bohatera biografii piłkarzy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
42. Cybernarcyzm
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
43. Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
44. Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
45. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
46. Dojrzewanie do siebie przez autobiografię
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
47. Piotr Zaremba i generacja 1910
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
48. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
49. Autobiografia i apologia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
50. Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
51. Eseizowanie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
52. Kto mówi? Queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
53. Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
54. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
55. Autobiograficzne, metapoetyckie, eseistyczne w twórczości Bogusławy Latawiec
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
56. Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
57. Esej, kobieta, autobiografia – hipotezy na marginesie analizy Przeźroczy Marii Kuncewiczowej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
58. Esej i/lub autobiografia. Widzenie bliskie i dalekie Zofii Nałkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
59. Po sześćdziesiątce. Autobiograficzna eseistyka feministek drugofalowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
60. Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
61. Sich-Erinnern als (Über-)Leben oder Wie sich Biografien in Literatur verwandelten. Zu den ‚Initiationsromanen‘ von Armin Müller, Günter Grass und Wieland Förster
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
62. Bolesław Nagay (1926–2014). Szkic do portretu chirurga
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
63. Eseje i biografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
64. Laboratorium prywatnych konfiguracji. Natalia Gałczyńska w (auto)biografiach rodzinnych Kiry Gałczyńskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
65. Wywiad rzeka z wybranymi muzykami rockowymi jako odmiana tekstu autobiograficznego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
66. Biografia w kazaniach pogrzebowych Jakuba Olszewskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
67. Aleksander. Fantazja biograficzna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
68. Jej ojciec. Zofia Nałkowska
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
69. O tej, która wyszła z cienia. Pani Stefa Magdaleny Kicińskiej jako przykład biografii pedagogicznej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
70. Reportaż biograficzny czy biografia reportażowa? Refleksje genologiczne i analiza przypadku
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
71. Domysły na temat jednej biografii. Dzień dobry, mistrzu Armanda Lanoux
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
72. Sentymentalny Profesor. Ślady lektury w listach przyrodnika
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
73. Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
74. Autobiografia Erwina Kruka jako zapis powrotu do rodzinnego domu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
75. O rozterkach biografki, czyli jak opowiedzieć o życiu na pograniczach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
76. Uwięzione ciało. Wokół Listów z cytadeli 1886 Bronisławy Waligórskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
77. Życie, które podzielił Atlantyk. Biografia Zbigniewa Anthony’ego Kruszewskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
78. Psychoanaliza i autobiografia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficznych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
79. Opis przypadku jako (auto)biografia? Wczesna psychoanaliza Sándora Ferencziego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
80. Między bliskością i dystansem, czyli o dwóch wielkich biografiach dwóch wielkich polskich pisarzy (Gombrowicz i Herbert)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
81. Prześwietlanie Dzienników w Gombrowicz, este hombre me causa problemas Juana Carlosa Gómeza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
82. Intymna obcość. Figura matki w powieści Frascati Ewy Kuryluk
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
83. (Od)czytywanie losów żydowskich
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
84. Holocaust Testimony, Autobiography, and the Effaced Self
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
85. „To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
86. A People’s Biography: Ada El’evna Raichonak and Her Hermanavichy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
87. Jan Tomasz Gross – biografia symboliczna. (Uwagi na marginesie …bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
88. Matka-aktywistka: międzywojenna autobiografia Sofii Dubnow-Erlich1
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
89. „I-nternet” i „Wikiped-ja, ja, ja…”. Sieć jako obszar badań autobiograficznych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
90. Autentyczność
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
91. Autofikcja
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
92. Trylogia autobiograficzna Moniki Jaruzelskiej, czyli o „feminizmie” w świecie celebrytek
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
93. Zapomniana historia choroby Anny Iwaszkiewiczowej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
94. Auto/biografie (z) listów. Schulz – Ficowski – Kandziora
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
95. Znajomość biografii autora dzieła a badania historycznojęzykowe
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
96. Zegar tyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
97. Autobiografia wojownika kultury: Elio Vittorini i jego Diario in pubblico
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
98. „Autobiografia? Mam wrażenie, że napisałem ją za wcześnie…” Fackenheima marzenie o Aufhebung
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
99. Rzeczy osierocone, czyli autobiografizm przemilczany Rzeczy, których nie wyrzuciłem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
100. „Dopełniacz. Mnie”. Styl egzystencjalny jako problem tekstów biograficznych Artura Daniela Liskowackiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
Strona