Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 1/2017
Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego

Autorzy: Dorota Sieroń-Gałusek
Słowa kluczowe: wspólnota uniwersytecka biografia edukacyjna laboratorium społeczne kapitał tożsamościowy zaufanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (33-41)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka postuluje, a zarazem testuje w jakim zakresie uniwersytet może być społecznym laboratorium, w którym odbywa się praca nad formatem biografii indywidualnej jak i budowania wspólnoty. W tych rozważaniach kluczową kategorią jest doskonalenie się analizowane w odniesieniu do tworzących wspólnotę akademicką: uczonych (ludzi nauki) jak i uczących się (studentek i studentów). Jako istotną wartość wypracowywaną w postulowanej wspólnocie akademickiej wskazuje się zaufanie. Analiza rytuałów uniwersyteckich jak i odwołanie się do doświadczeń edukacyjnych utrwalonych w literaturze dokumentu osobistego stanowi egzemplifikację rozumienia uniwersytetu jako miejsca gdzie w centrum uniwersum kształcenia znajduje się biografia. Tak rozumiany uniwersytet staje się miejscem gromadzeni kapitału tożsamościowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, J. (2011). O formacyjnej roli uniwersytetów. Forum Dydaktyczne, 7–8, 51–57.
2.Brzeziński, J. (2016). Etos akademicki – między tradycją i wyzwaniami współczesności. Pobrano
3.z: www.staff.amu.edu.pl (2.08.2016).
4.Cieliczko, M., Nowicka, E., Wolska, J. (red.). (2016). Humanistyka z widokiem na Uniwersytet.
5.Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
6.Heller, M. (2009). Jak być uczonym, wybór i oprac. M. Szczerbińska-Polak. Kraków: Wydawnictwo
7.Znak.
8.Horowitz, R. (2014). Życie niebywałe. Wspomnienia fotokompozytora, oprac. red. D. Lis,
9.K. Sławiński. Kraków: Wydawnictwo Znak.
10.Jaworska-Witkowska, M., Witkowski, L. (red.). (2010). Pedagogika i zarządzanie edukacją
11.i rozwojem. W perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną. Toruń: Wydawnictwo
12.Adam Marszałek.
13.Krąpiec, M. (2014). O Uniwersytecie. Wykłady otwarte. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza
14.z Akwinu.
15.Sowa, K.Z. (2009). Gdy myślę Uniwersytet… Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
16.Sławek, T. (2002). Antygona w świecie korporacji. Rozważania o Uniwersytecie i czasach obecnych.
17.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
18.Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo
19.Res Publica Nowa. (2002), 11.
20.Odra. (2002) 11.
21.Kronos. (2011) 1.
22.Teksty Drugie. (2014) 1.