Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Etyka wydawnicza

Ogólne obowiązki i zakres odpowiedzialności redakcji

Redakcja ponosi odpowiedzialność za czasopismo. Dba o swobodę wypowiedzi autorów oraz o wysoką jakość publikowanych materiałów.

W odniesieniu do czytelników

Czytelnicy powinni być poinformowani o źródłach finansowania badań.

W odniesieniu do autorów

Redakcja akceptuje teksty do druku. Stosuje przy tym następujące kryteria: znaczenie artykułu, jego oryginalność, klarowność oraz zgodność z problematyką czasopisma.

W odniesieniu do recenzentów

Dane recenzentów są niejawne. Tekst będący w procesie recenzyjnym jest  niejawny i do czasu publikacji nie może być w jakikolwiek sposób wykorzystywany.

Postępowanie w sytuacji nierzetelności naukowej

Redakcja dba o rzetelność naukową publikowanych tekstów. W przypadku wykrycia nierzetelności podejmie działania sugerowane przez COPE.