Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zasady recenzowania

Każda publikacja recenzowana jest przez niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Szczecińskiego.
Teksty w językach obcych, autorów afiliowanych w instytucjach  zagranicznych, recenzują osoby posiadające zagraniczną afiliację.
Autorzy i recenzenci nie  znają swoich tożsamości.
Raz w roku podawana jest do publicznej wiadomości lista  współpracujących recenzentów.
Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Możliwe rekomendacje recenzenta:przyjąć do druku w aktualnej postaci;
przyjąć do druku  pod warunkiem naniesienia poprawek;
przyjąć do druku pod warunkiem naniesienia poprawek i ponownego przedstawienia do recenzji;
nie przyjąć do druku.
Kryteria oceny publikacji:zgodność z profilem czasopisma;
nowatorstwo ujęcia zagadnienia;
uporządkowanie struktury tekstu;
wskazane podstawy teoretyczne;
jakość warsztatu badawczego;
odniesienie do aktualnej literatury przedmiotu;
poprawność stylistyczna, gramatyczna, edycyjna tekstu.
Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Recenzenci

2017

dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW

dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof UO

2016

dr hab. Joanna Łukasik, prof. Ignatianu

doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.

dr hab. Marek Rembierz, UŚl
dr hab. Jan Rutkowski, UW

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, UKSW

prof. dr Vaiva ZuzevičiĹŤtė, Uniwersytet Mykolasa Romerisa, Litwa

dr hab. Alicja Żywczok, UŚl

2015 

prof. dr hab. Elwira Kryńska, UwB

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK

dr hab. Ewa Szadzińska, prof. UŚl.

dr hab. Aleksander Żukiewicz, prof. UŁ

2014

dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS

doc. PhDr. Josef Malach, Uniwersytet w Ostrawie

prof. dr hab. Joanna Michalak, UW

dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW

dr hab. Maria Wójcicka, em. prof. UW

2013

dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK

dr hab. Roman Leppert, prof. UKW
dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. UKW

prof. dr Vaiva ZuzevičiĹŤtė, Uniwersytet Mykolasa Romerisa, Litwa

2012

dr Gintaras Balčiűnas, Akademia Muzyczna i Teatralna, Litwa

dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. UKW

prof. dr hab. Wanda Dróżka, prof. UJK

dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL

dr hab. Lucyna Preuss-Kuchta, prof. AP

2011

 dr hab. Teresa Bauman, prof UG