Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Rada Naukowa

 dr hab. Ewa Bochno, Uniwerstet Zielnogórski

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr Lyudmyla Gorbunova, Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów, Ukraina

prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Uniwersytet Szczeciński,

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Mieczysław Malewski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

prof. dr hab. Urszula Ostrowska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

Doc. PhDr. Ivana Pirohová, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

prof. Flavia Stara, Uniwersytet w Maceracie, Macerata, Włochy

prof. Julian Stern, St. John University, York, Wielka Brytania

dr hab. Maria Wójcicka, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė, Universytet Mykolasa Romerisa w Wilnie, Litwa

 

 

Redakcja

 

dr hab. Anna Murawska, prof. US – redaktor naczelna
dr Ilona Kość – sekretarz redakcji

dr hab. Janina Świrko, prof. US

dr hab. Julia Orzelska

dr Maksymilian Chutorański

dr Małgorzata Wałejko

dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

mgr Julia Karapuda (www)

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego