Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.1.4-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (4) 2015
Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers
(Życie prywatne i publiczne w autobiografiach pisarek litewskich)

Autorzy: Solveiga Daugirdaité
Institute of Lithuanian Literature and Folklore
Słowa kluczowe: literatura drugiej połowy XX wieku pisarki autobiografie pisarzy autobiografia kobieca
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (61-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Materiał badawczy niniejszego artykułu został zaczerpnięty z biografii litewskich pisarek, opracowanych i zebranych w publikacji Tarybinių Lietuvos rašytojų auobiografijos [Autobiografie pisarek radziecko-litewskich t. 1–2, red. Aldona Mickienė, Wilno 1989]. W artykule zwrócono uwagę na to, co, zdaniem pisarek, należało mówić o sobie i co – na podstawie tej narracji – można sądzić o standardach społecznych narzucanych kobietom. Pisarki były częścią patriarchalnego, normatywnego społeczeństwa, w którym ich rola była drugorzędna. Pragnąc dorównać mężczyznom, starały się kłaść nacisk na swoje życie zawodowe, dlatego dominującym tematem ich autobiografii jest działalność społeczna. Z drugiej strony autobiografia, jako gatunek marginalny, stanowiła wygodny pretekst do wyrażenia osobistych przekonań, co w innych gatunkach literackich nie było wówczas możliwe. Celem artykułu jest ukazanie złożonego związku pomiędzy indywidualnymi cechami osobowościowymi i specyfiką życia w czasach sowieckich. Autobiografie stanowią zarówno bogate źródło badań pisarstwa kobiecego, jak i studium dokumentalistyki społeczeń- stwa w czasach sowieckich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benstok Shari, Authorizing the Autobiographical. In: The Private Self: Theory and Practice of Women’s Autobiographical Writings, ed. Shari Benstok, Routledge, London 1988.
2.Chanfrault-Duchet Marie-Françoise, Textualisation of the Self and Gender Identity in the Life-Story. In: Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods, ed. Tess Cosslett, Celia Lury and Penny Summerfield, Routledge, London–New York 2000.
3.Degutytė Janina, Nebaigta autobiografija. In: Atsakymai, Regnum fondas, Vilnius 1996.
4.Folkenflik Robert, Introduction: The Institution of Autobiography. In: The Culture of Autobiography: Constructions of Self-Representation, ed. Robert Folkenflik, Stanford University Press, Stanford, California 1993.
5.Leinartė Dalia, Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women, 1945–1970, Rodopi, Amsterdam 2010.
6.Lejeune Philippe, The Autobiographical Contract. In: French Literary Theory Today: A Reader, ed. Tzvetan Todorov, transl. R. Carter, Cambridge University Press, Cambridge 1982, p. 193, internet access: https://english4321.files.wordpress.com/2010/08/philippe-lejeune-the-autobiographical-contract.pdf.
7.Mitaitė Donata, Tomas Venclova. Speaking Through Signs, transl. Diana Bartkutė-Barnard, Lietuvių literatūros ir taustosakos institutas, Vilnius 2002.
8.Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos, Vol. 1, A–K; Vol. 2, L–Ž, ed. Aldona Mickienė, Vaga, Vilnius 1989.
9.Vaičiūnaitė Judita, Mabre viešbutis. Memuarinė proza, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius 2009.