Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka

Autorzy: Jerzy Madejski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: autobiografia gatunek dyskurs praktyka
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:5 (7-11)

Abstrakt

W „Autobiografii” będziemy śledzić, jak ewoluują stare przekazy autobiograficzne (list, autobiografia, silva rerum, dziennik, pamiętnik…); a także rejestrować to, co dzieje się z ich współczesnymi wariantami (e-mailem, blogiem, internetowym komiksem autobiograficznym, autorską stroną internetową, profilem na FB, kroniką rodzinną w sieci…). Będziemy pytać, jak te nowe formy wypowiedzi oddziałują na dotychczasowe narracje osobiste i jak modyfikują dzisiejsze sposoby ekspresji, również poprzez wprowadzanie do pisma elementów innych sztuk. Krótko rzecz ujmując – zamierzamy opisywać rozmaite warianty coraz częściej uprawianej autobiografii multimedialnej. Słowa kluczowe autobiografia, gatunek, dyskurs, praktyka
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
2.Lejeune Philippe, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, przeł. Agnieszka
3.Karpowicz, Magda i Paweł Rodakowie. Wybór, wstęp i opracowanie Paweł Rodak, Wydawnictwa
4.Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
5.Marcus Laura, Auto/biographical discourses. Criticism, theory, practice, Manchester University Press,
6.Manchester and New York 1994.
7.Popiel Magdalena, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Universitas, Kraków 2008.
8.Rodak Paweł, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska,
9.Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
10.Warszawa 2011.
11.Szpakowska Małgorzata, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Wydawnictwo
12.W.A.B., Warszawa 2003.