Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 84.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
2. Varia (jubileuszowe)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
3. Polski komiks autobiograficzny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
4. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
5. Zaimek odzyskany
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
6. Autobiografia, traktat, kultura ludowa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
7. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
8. Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
9. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
10. Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
11. (auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
12. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
13. Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
14. Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
15. Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
16. Koronkarki wspomnień
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
17. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
18. "Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
19. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
20. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
21. „Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
22. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
23. Matka, autobiografia. Próby
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
24. Autobiografizowanie jak powietrze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
25. Lista
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
26. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
27. Historia pisana na własnej skórze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
28. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
29. Muszla, biografia słowa, blizna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
30. Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
31. Fantazmaty dziecięce w prozie autobiograficznej José Mauro de Vasconcelosa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
32. Cybernarcyzm
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
33. Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
34. Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
35. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
36. Dojrzewanie do siebie przez autobiografię
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
37. Piotr Zaremba i generacja 1910
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
38. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
39. Autobiografia i apologia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
40. Eseizowanie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
41. Kto mówi? Queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
42. Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
43. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
44. Autobiograficzne, metapoetyckie, eseistyczne w twórczości Bogusławy Latawiec
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
45. Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
46. Esej, kobieta, autobiografia – hipotezy na marginesie analizy Przeźroczy Marii Kuncewiczowej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
47. Esej i/lub autobiografia. Widzenie bliskie i dalekie Zofii Nałkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
48. Po sześćdziesiątce. Autobiograficzna eseistyka feministek drugofalowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
49. Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
50. Sich-Erinnern als (Über-)Leben oder Wie sich Biografien in Literatur verwandelten. Zu den ‚Initiationsromanen‘ von Armin Müller, Günter Grass und Wieland Förster
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
51. Eseje i biografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
52. Wywiad rzeka z wybranymi muzykami rockowymi jako odmiana tekstu autobiograficznego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
53. Jej ojciec. Zofia Nałkowska
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
54. Autobiografia Erwina Kruka jako zapis powrotu do rodzinnego domu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
55. Psychoanaliza i autobiografia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficznych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
56. Opis przypadku jako (auto)biografia? Wczesna psychoanaliza Sándora Ferencziego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
57. Prześwietlanie Dzienników w Gombrowicz, este hombre me causa problemas Juana Carlosa Gómeza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
58. Intymna obcość. Figura matki w powieści Frascati Ewy Kuryluk
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
59. (Od)czytywanie losów żydowskich
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
60. Holocaust Testimony, Autobiography, and the Effaced Self
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
61. Jan Tomasz Gross – biografia symboliczna. (Uwagi na marginesie …bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
62. Matka-aktywistka: międzywojenna autobiografia Sofii Dubnow-Erlich1
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
63. „I-nternet” i „Wikiped-ja, ja, ja…”. Sieć jako obszar badań autobiograficznych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
64. Autentyczność
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
65. Autofikcja
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
66. Trylogia autobiograficzna Moniki Jaruzelskiej, czyli o „feminizmie” w świecie celebrytek
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
67. Auto/biografie (z) listów. Schulz – Ficowski – Kandziora
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
68. Zegar tyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
69. Autobiografia wojownika kultury: Elio Vittorini i jego Diario in pubblico
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
70. „Autobiografia? Mam wrażenie, że napisałem ją za wcześnie…” Fackenheima marzenie o Aufhebung
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
71. Rzeczy osierocone, czyli autobiografizm przemilczany Rzeczy, których nie wyrzuciłem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
72. Nomada z Pragi – Vilém Flusser i paradoksalność ludzkiej egzystencji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
73. Intymna historia humanistyki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
74. „Mówiący po hebrajsku”. Autobiografizm George’a Steinera
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
75. Origami z paru wzmianek. Przyczynek do analizy autobiografizmu Stefana Żółkiewskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
76. Dlaczego (auto)biografie? Literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziś
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
77. Autopatografia jako przestrzeń „spotkania troski”. O realizacji postulatów medycyny narracyjnej w Mięchu Anety Żukowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
78. „Powiem głośno: oto co czyniłem, co myślałem, czym byłem”. Głos, pismo, audiobiografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
79. O-mówienie. Siedem okrążeń wokół Ewy Zarzyckiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
80. Raport z (twojego) wnętrza. Drugoosobowe formy autobiograficzne w prozie Paula Austera
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
81. Bonifacy Miązek, Zapiski autobiograficzne, oprac. Piotr Obrączka, Wydawnictwo Gens, Kielce 2021, ss. 197
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Przejdź
82. Oczy trylobitów wciąż patrzą. Przyczynek do autobiografii kopalnej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Przejdź
83. „Kawałek potrzaskanego życiorysu i próba jego reperacji; też nieudana” – czyli Woroszylskiego rozliczenia z młodością i komunizmem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Przejdź
84. Według niej, czyli o fikcjonalnej autobiografii Matki Jezusa, pobożnej Żydówki (Na marginesie angielskiego wydania "Według niej" Macieja Hena)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Przejdź
Strona