Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2022.1.18-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (18) 2022
Intymna historia humanistyki

Autorzy: ARTUR HELLICH ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: autobiografia humanistyka intymność scjentyzm obiektywność profesjonalizm historia nauki interpretacja prywatność
Data publikacji całości:2022-12
Liczba stron:12 (7-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor przedstawia źródła przeciwstawiania pisarstwa naukowego pisarstwu autobiograficznemu i literackiemu. Przywołując wybrane przykłady współczesnych autobiografii polskich uczonych, zarysowuje projekt intymnej historii humanistyki oparty na równouprawnieniu tekstów autobiograficznych w rozpatrywaniu dorobku naukowców. Podstawowym celem tego projektu jest uzupełnienie historii humanistyki o osobistą perspektywę badaczek i badaczy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartoszyński, Kazimierz. „Esprit d’escalier czyli rzecz o prywatnej metodologii”. Teksty Drugie 4 (1992): 107–128.
2.Czerska, Tatiana. „Historia rodziny – rodzina w historii”. W: Prywatne/publiczne. Gatunki pisar¬stwa kobiecego, red. Inga Iwasiów, 193–232. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
3.Darwin, Charles. The Autobiography of Charles Darwin. From the Life and Letters of Charles Darwin, edited by Francis Darwin [1887]. Dostęp 13.02.2022. https://www.gutenberg.org/ files/2010/2010-h/2010-h.htm.
4.Daston, Lorraine, Galison, Peter. Objectivity. Boston: Zone Books, 2007.
5.Daston, Lorraine. „Objectivity and the Escape from Perspective”. Social Studies of Science 4 (1992): 597–618.
6.Daston, Lorraine, Galison, Peter. „The Image of Objectivity”. Representations 40 (1992): 81–128.
7.Geertz, Clifford. Dzieło i życie. Antropolog jako autor. Tłum. Ewa Dżurak, Sławomir Sikora. War¬szawa: Wydawnictwo KR, 2000.
8.Geertz, Clifford. Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Tłum. Maria M. Piechaczek. Kraków: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
9.Geertz, Clifford. „Wędrówka i przypadek: żywot uczonego”. W: Clifford Geertz, Zastane świa¬tło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, 11–32. Tłum. Zbigniew Pucek. Kraków: Universitas, 2003.
10.Głowiński, Michał. Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.
11.Głowiński, Michał. Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna: Instytut Badań Literackich PAN, 2013.
12.Graff, Agnieszka. Jestem stąd. Rozmawia Michał Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Poli¬tycznej, 2014.
13.Helbig, Brygida. Anioły i świnie w Berlinie! Fikcja literacka. Szczecin: Forma: Księgarnia Autor¬ska, 2005.
14.Iwasiów, Inga. Miasto-Ja-Miasto. Szczecin: „Kurier Press”, 1998.
15.Król, Marcin. Nieco z boku. Autobiografia niepolityczna. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.
16.Lis, Renata. „Pisać na głos. Rozmowa z Renatą Lis”, rozmawia Anna Marchewka. Dwutygodnik 9 (2017). Dostęp 13.02.2022. https://www.dwutygodnik.com/artykul/7346-pisac-na-glos.html.
17.Madejski, Jerzy. „Akademicy i literatura”. Litteraria Copernicana 1 (2010): 4–13.
18.Staniszkis, Jadwiga. Ja: Próba rekonstrukcji. Sierpień – październik 2007. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.
19.Szpakowska, Małgorzata. Outsiderka. Rozmawiają Agata Chałupnik, Justyna Jaworska, Justyna Kowalska-Leder, Joanna Krakowska, Iwona Kurz. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycz¬nej, 2013.
20.Wyka, Kazimierz. Duchy poetów podsłuchane. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1959.
21.Wyka, Kazimierz. Opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.
22.Wyka, Kazimierz. Wybór pism, wstęp i oprac. Paweł Mackiewicz. Wrocław: Ossolineum, 2019.