Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii

Autorzy: Bożena Karwowska
University of British Columbia
Słowa kluczowe: autobiografia gender pisarstwo kobiece literatura rosyjska
Rok wydania:2014
Liczba stron:10 (153-162)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono postać autorki pierwszej rosyjskiej autobiografii, Nadieżdy Durowej, która w męskim przebraniu spędziła dziewięć lat jako oficer w rosyjskiej armii. Szczególną uwagę autorka zwraca jednak na dopisaną po latach do zapisków z okresu kampanii napoleońskiej część wstępną, w której Durowa opisała swoje dzieciństwo. Poza poruszeniem tematyki transgenderowej, stosunkowo często podnoszonej w stosunku do Durowej, opis ten pozwala na pokazanie świata kobiet w Rosji i na Ukrainie w początkach XIX wieku, a także na zarysowanie wstępnej mapy różnic pomiędzy kobiecymi postaciami arcydzieł literatury rosyjskiej (autorstwa mężczyzn) a narracją osobistą opartą na doświadczeniach ze świata kobiecego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Woman in the ‘Man’s World’: The Journals of Nadezhda Durova. W: Revealing Lives: Autobiography,
2.Biography, and Gender, red. Susan Groag Bell, Marilyn Yalom, State University of New
3.York Press, Albany 1990.
4.Andrew Joe, Narrative and Desire in Russian Literature, 1822-49: The Feminine and the Masculine,
5.New York: St. Martin’s Press, London 1993.
6.Ayers Caroline Jursa, Nadezhda Durova. W: In Reference Guide to Russian Literature, red. Neil Cornwell,
7.Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 1998.
8.A History of Women’s Writing in Russia, red. Marie Adele Barker, Gheith Jehanne, Cambridge University
9.Press, Cambridge 2002.
10.Clyman Toby W., Judith Vowles, Russia through Women’s Eyes: Autobiographies from Tsarist Russia,
11.Yale University Press, New Haven 1996.
12.Durova Nadezhda, The Cavalry Maiden: Journals of a Russian Officer in the Napoleonic Wars, przeł.
13.Mary Fleming Zirin, Indiana University Press, Bloomington 1988.
14.Gutsche George, Nadezhda Durova. W: Russian Women Writers, t. 1, red. Christine Tomei, Publisher
15.Taylor & Francis, New York 1999.
16.Heldt Barbara, Terrible Perfection: Women and Russian Literature, Indiana University Press, Bloomington
17.1987.
18.Marsh-Flores Ann, Coming out of his Closet: Female Friendships, Amazonki and the Masquerade in
19.the Prose of Nadezhda Durova, „Slavic and East European Journal” 2003, vol. 47, nr 4.
20.Renner-Fahey Ona, Diary of a devoted child: Nadezhda Durova’s self-presentation in The Cavalry
21.Maiden, „Slavic and East European Journal” 2009, vol. 53, nr 2.
22.Русская Амазонка (Russkaia amazonka: Zapiski), Moskwa 2002.
23.Savkina Irina, Zhenstvennoe i muzhestvennoe v proze Nadezhdy Durovoi, „Studia Slavica Finlandensia”
24.1995.
25.Schoenle Andreas, Gender Trial and Gothic Thrill: Nadezhda Durova’s Subversive Self-Exploration.
26.W: Gender and Sexuality in Russian Civilization, red. Peter I. Barta, Routledge, London 2001.
27.Translator’s introduction. W: Nadiezhda Durova, The Cavalry Maiden. Journals of a Russian Officer
28.in the Napoleonic Wars, Indiana University Press, Bloomington 1988.
29.Zirin Mary Fleming, ‘My Childhood Years’: A Memoir by the Czarist Cavalry Officer, Nadezhda Durova.
30.W: The Female Autograph, red. Domna C. Stanton, Jeanine Parisier Plottel, New York Literary
31.Forum, New York 1984.