Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014

Rok wydania:2014
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

6 (1-6) --- Więcej
1.

Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu

5 (7-11) Inga Iwasiów Więcej
2.

Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych

16 (13-28) Anna Pekaniec Więcej
3.

„Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych

10 (29-38) Magdalena Piekara Więcej
4.

Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing

11 (39-49) Agnieszka Gajewska Więcej
5.

Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide

17 (51-67) Bartosz Dąbrowski Więcej
6.

Matka, autobiografia. Próby

14 (69-82) Maciej Duda Więcej
7.

Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje

16 (83-98) Grzegorz Stępniak Więcej
*

Autobiografizowanie jak powietrze

5 (99-103) Krystyna Kofta Więcej
8.

Lista

12 (105-116) Roma Sendyka Więcej
*

Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński

16 (117-132) Piotr Krupiński, Erazm Kuźma Więcej
*

Pożegnanie Szefa

2 (133-134) Mieczysław Czajko Więcej
*

Zapiski z grudnia 1981

3 (135-137) Ewa Graczyk Więcej
*

Ze wspomnień starego stoczniowca

13 (139-151) Tadeusz Cenkier Więcej
9.

Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii

10 (153-162) Bożena Karwowska Więcej
10.

Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig

12 (163-174) Tatiana Czerska Więcej
11.

„Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy

20 (175-194) Arleta Galant Więcej
12.

Historia pisana na własnej skórze

11 (195-205) Dariusz Śnieżko Więcej
13.

Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej

13 (207-219) Małgorzata Stadnik Więcej