Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
Historia pisana na własnej skórze

Autorzy: Dariusz Śnieżko
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: autobiografia historia historiografia świadectwo doświadczenie pamięć rewolucja
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:11 (195-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor artykułu omawia autobiografię Karola Modzelewskiego w kilku perspektywach. Ogólna perspektywa teoretycznoliteracka wskazuje na dominację aspektu świadectwa. Kreacja podmiotu wskazuje na przestrzeń autobiografii jako na miejsce spotkania roli aktywnego uczestnika wydarzeń historycznych z rolą profesjonalnego historyka. Tym samym adresat książki wydaje się również zasadniczo podwójny – to czytelnik o nastawieniu poznawczym, zainteresowany historią najnowszą, ale także krytyczny wobec współczesności obywatel, podzielający wraz z autorem wiarę w sensowność poczynań rewolucyjnych. Horyzont metodologiczny refleksji Modzelewskiego wyznacza historiografia nieklasyczna (zwłaszcza w jej odmianie antropologicznej) – akademickie kompetencje mediewisty spotykają się tu z doświadczeniami uczestnika i badacza historii powojennej. Wreszcie perspektywa osobistej wrażliwości eksponuje znaczenie wstydu jako przestrzeni spotkania indywidualnego losu z losami wspólnoty. W tym sensie działalność publiczną Karola Modzelewskiego można przedstawić jako odpowiedź na wstyd.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas,
2.Kraków 2004.
3.Geremek Bronisław, Świat „opery żebraczej”: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich
4.XV–XVII wieku, PIW, Warszawa 1989.
5.Kula Witold, Miary i ludzie, PWN, Warszawa 1970.
6.„Litteraria Copernicana” 2010, nr 1 (numer monograficzny: Kampus).
7.Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, red. Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
8.1999.
9.Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, Iskry, Warszawa 2004.
10.Modzelewski Karol, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Ossolineum, Wrocław 1987.
11.Modzelewski Karol, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego: X–XIII wiek, Ossolineum,
12.Wrocław 1975.
13.Modzelewski Karol, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Iskry, Warszawa 2013.
14.Śleszkowski Sebastian, Odkrycie zdrad, złośliwych ceremonij, tajemnych rad, praktyk szkodliwych
15.Rzeczypospolitej i straszliwych zamysłów żydowskich [...], Brunsbergae 1621.