Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
2. Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki,literatury i przeżycia
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
4. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
5. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
6. Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
7. Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
8. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA POMORZU ZACHODNIM (1945–1989) W PUBLIKACJACH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
9. Wojna i konflikt zbrojny jako przedmiot badań historyków.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
10. Historia pisana na własnej skórze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
11. Otherwise than Epistemology
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
12. Między badawczą rzetelnością a mitem. Tomasz Kantzow (1505 – 1542) - wczesny prekursor nowoczesnej historiografii Pomorza Zachodniego?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
13. Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
14. Aspekt historiograficzny Herodota, Tukidydesa i Plutarcha w chrystologii Dziejów Apostolskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
15. Prefiguracja a historiografia Haydena White’a w opowiadaniu Zielone Dzieci Olgi Tokarczuk
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
16. Casting a glance across Balticum – Poland and her past in Arild Huitfeldt’s Chronicle
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
17. O potrzebie badań nad dziejami, współczesnością i perspektywami rozwoju Odry i Nadodrza
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
18. Dorobek naukowy Henryka Lesińskiego na tle polskiej historiografii Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
19. Jak czytać poza wierszami? O przydatności badań Michała Głowińskiego nad PRL-owską nowomową dla historyków XX wieku
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (20) 2023 2023 Przejdź
Strona