Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku

Autorzy: Paweł Migdalski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: Księstwo Pomorskie legendy etnogenetyczne historiografia polityka historyczna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:20 (199-218)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule ukazano rozwój legendy etnogentycznej Księstwa Pomorskiego od czasówBogusława X Wielkiego do schyłku istnienia państwa w połowie XVII wieku. Jej podstawąbył XIV-wieczny przekaz stworzony przez stargardzkiego mnicha Augustyna,wskazujący, że pierwotnym ludem pomorskim byli Słowianie. W okresie zjednoczeniaPomorza w czasach Bogusława X przekaz ten rozbudowano i dostosowano do bieżącychpotrzeb politycznych. Dopiero w połowie XVI wieku Tomasz Kantzow na podstawieprzekazów antycznych wskazuje, że pierwotnie obszar ten zamieszkiwały różne plemionagermańskie, a późniejszy okres słowiański był jedynie epizodyczny. Obraz taki zostałpóźniej przez kolejnych historiografów rozbudowany. Na końcu staram się odpowiedziećna pytania dotyczące źródeł legendy pomorskiej, wskazać, jakie wątki i typowe motywymiały uwiarygadniać tok rozumowania autorów, w jakim kręgu i środowisku powstawałyteksty, do kogo były adresowane oraz ukazać znaczenie polityczne tychże mitów.
Pobierz plik

Plik artykułu