Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Słowo wstępne

3 (9-11) Krzysztof Guzikowski, Rafał Simiński Więcej
2.

Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu

13 (27-39) Roman Czaja Więcej
3.

Miód w gospodarce komturstwa malborskiego

12 (41-52) Wiesław Długokęcki Więcej
4.

Rytm pracy w kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II (1266–1294)

20 (53-72) Agnieszka Gut Więcej
5.

Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326)

22 (73-94) Krzysztof Guzikowski Więcej
6.

Sąsiedztwo polsko-czeskie w końcu średniowiecza. Wybrane zagadnienia

15 (95-109) Wojciech Iwańczak Więcej
7.

W trosce o zbawienie – testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI wieku

18 (111-128) Rafał Kubicki Więcej
8.

Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań

40 (129-168) Marcin Majewski, Marian Rębkowski, Rafał Simiński Więcej
9.

Znaczenie koronacji królewskiej w późnośredniowiecznej Francji

30 (169-198) Anna Michałek-Simińska Więcej
10.

Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku

20 (199-218) Paweł Migdalski Więcej
11.

Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri

13 (219-231) Piotr Oliński Więcej
12.

Przejawy kultu św. Marcina w Polsce – wybrane zagadnienia

16 (233-248) Waldemar Rozynkowski Więcej
13.

Zabiegi o zmianę ordynacji wyborczej rady miejskiej w Lublinie w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku

10 (249-258) Ryszard Szczygieł Więcej
14.

„O chłopskich wojnach nie śpiewa się pieśni”. Wizerunek chłopa w szwedzkich źródłach narracyjnych XIV i XV stulecia. Zarys problemu

23 (259-281) Anna Waśko Więcej