Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Miód w gospodarce komturstwa malborskiego

Autorzy: Wiesław Długokęcki
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: bartnictwo pasiecznictwo średniowieczna konsumpcj zakon krzyżacki
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (41-52)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie informacji dotyczących produkcji miodu i jej znaczeniadla gospodarki komturstwa malborskiego. Miód był pozyskiwany już w okresie poprzedzającymprzybycie Zakonu Krzyżackiego do Prus, na co wskazują przekazy źródłowe,nieliczne wprawdzie, ale niebudzące wątpliwości co do wiarygodności. W okresiekrzyżackim Zakon zastrzegał sobie prawo do udzielania zgody na działalność bartnicząi pasieczniczą. Na zamku w Malborku miód był wykorzystywany przede wszystkim doprodukcji miodu pitnego, ale też dosładzania wina krajowego.
Pobierz plik

Plik artykułu