Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Redakcja

 • Radosław Skrycki (redaktor naczelny, Uniwersytet Szczeciński; ORCID: 0000-0002-6710-4774; academia.edu)
 • Eryk Krasucki (zastępca redaktora naczelnego, Uniwersytet Szczeciński; ORCID: 0000-0003-4858-1011; researchgate)
 • Marta Cichocka (sekretarz redakcji, Uniwersytet Szczeciński; ORCID: 0000-0003-1529-469X)
 • Agata Michalska (sekretarz redakcji, Książnica Pomorska; ORCID: 0000-0002-9849-0807)
 • Tomasz Ślepowroński (Uniwersytet Szczeciński; ORCID: 0000-0001-6498-4617)

Rada Naukowa

 • Tadeusz Białecki (Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Polska)
 • Ihor Cependa (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
 • Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński, Polska), przewodniczący rady
 • Stanisław Jankowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • Maciej Kowalewski (Uniwetrsytet Szczeciński, Polska)
 • Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński, Polska, emeritus)
 • Jens Olesen (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy)
 • Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Martin Schoebel (Główne Archiwum Krajowe w Schwerinie, Niemcy)
 • Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska)

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego