Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326)

Autorzy: Krzysztof Guzikowski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: rycerstwo księstwo wołogoskie dynastia Gryfitów średniowieczne społeczeństwo
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:22 (73-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było sprawdzenie, czy w otoczeniu ks. wołogoskiego Warcisława IV pojawilisię nowi rycerze i w jakich okolicznościach. Znaczenie tego zagadnienia jest istotnew kontekście badań nad migracjami rycerskimi na Pomorze Zachodnie w średniowieczu.Już Thomas Kantzow, kronikarz z XVI wieku, wskazywał na to, że najbardziejznaczące rodziny rycerskie, znane u schyłku średniowiecza, pochodziły od przodków,którzy przybyli na Pomorze Zachodnie w czasach panowania ks. Barnima I (1233–1278).Powstaje więc pytanie, czy ów kronikarz miał rację. W tym celu wyodrębniono rycerzy,którzy byli świadkami na dokumentach, których wystawcą lub współwystawcą byłWarcisław IV. Jest to grono 181 osób, przy czym 105 rycerzy należało do rodzin, którychreprezentanci służyli poprzedniemu władcy wołogoskiemu, Bogusławowi IV, ojcuWarcisława IV. Natomiast przynajmniej 76 rycerzy to milites novi. To znacząca grupa.Jednak przeprowadzona analiza okoliczności, w jakich pojawili się oni w otoczeniu WarcisławaIV, pokazuje, że w omawianym okresie niemal całkowicie ustał napływ obcychrycerzy na terytorium księstwa wołogoskiego. Okazało się bowiem, że niemal wszyscy,których zakwalifikowano jako nowych rycerzy w otoczeniu Warcisława IV, byli świadkamijedynie na dokumentach wystawianych przez tego księcia poza obszarem księstwa wołogoskiego. Jedynie w dwóch przypadkach (Eckhard Buddo i Eckhard Dewitz) możemy mówić o migrantach na obszar księstwa wołogoskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu