Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Zabiegi o zmianę ordynacji wyborczej rady miejskiej w Lublinie w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku

Autorzy: Ryszard Szczygieł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: rada miejska średniowieczny Lublin ustrój miast
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (249-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W Lublinie w ciągu XV wieku radę miejską wybierało kolegium złożone z wójta dziedzicznegooraz przedstawicieli obywateli miasta i przedmieszczan lubelskich. W tymstuleciu doszło do ich konfliktu z wójtami dziedzicznymi, którzy reprezentowali patrycjatkrakowski i nie byli zainteresowani rozwojem Lublina. W trzecim ćwierćwieczu XVwieku, wspierana przez liczne grupy mieszczan, lubelska rada miejska, przy poparciukróla Kazimierza Jagiellończyka, pozbawiła wójta wpływu na życie gospodarcze miastaoraz wybór wójta sądowego i ławników. Wykorzystując konflikt miasta Krakowaz królem z 1487 roku, w roku następnym postanowiono w Lublinie pozbawić wójta dziedzicznegoudziału w wyborach rajców. Jednakże, zgodnie z decyzją komisji królewskieji samego monarchy, zamiar ten nie powiódł się. Do kolegium wyborczego wprowadzonobowiem starostę i wojewodę lubelskiego. Trudno więc w tym względzie mówić o sukcesielubelskiej elity władzy.
Pobierz plik

Plik artykułu