Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Sąsiedztwo polsko-czeskie w końcu średniowiecza. Wybrane zagadnienia

Autorzy: Wojciech Iwańczak
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: sąsiedztwo polsko-czeskie idea słowiańskości kroniki czeskie Jagiellonowie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (95-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono relacje polsko-czeskie, głównie w okresie późnego średniowiecza.Autor przywołuje przykłady przychylnego charakteryzowania Polaków zaczerpnięteprzede wszystkim z bogatego piśmiennictwa czeskiego w XIV wieku. W XV wiekuproblemem we wzajemnych relacjach stała się sprawa husycka. Nie doprowadziła onajednak do zerwania relacji politycznych, chociaż Czechy były izolowane w ówczesnejEuropie. Wręcz przeciwnie, powstał wówczas projekt związku politycznego w postaciunii. Nie został on ostatecznie wcielony w życie, ale przedstawiciel dynastii Jagiellonówzasiadł na tronie czeskim (Władysław Jagiellończyk). W XIX wieku, w okresie niewoliobu narodów, wracano do idei związku między nimi, winiąc często przodków za niewykorzystanieszansy na zbudowanie potęgi politycznej obejmującej zachodnich Słowian,co – jak sądzono – mogło uchronić oba narody przed późniejszą katastrofą polityczną.
Pobierz plik

Plik artykułu