Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Znaczenie koronacji królewskiej w późnośredniowiecznej Francji

Autorzy: Anna Michałek-Simińska
Szczecin
Słowa kluczowe: koronacja późne średniowiecze Francja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:30 (169-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W późnośredniowiecznej monarchii francuskiej koronacja królewska miała fundamentalneznaczenie w procesie powołania nowego króla. W sferze wizualnej można obserwowaćwzmocnienie jej charakteru ceremonialnego, co wynikało z potrzeby jaskrawejmanifestacji ciągłości władzy królewskiej, potrzebnej w czasie kryzysu dynastycznegospowodowanego śmiercią króla. Wzrastało przywiązanie do symboli władzy dynastycznej.Ważne miejsce w ideologii władzy królewskiej miało miejsce, w którym dokonywanokoronacji nowego króla. W przypadku Francji było to Reims. Przebieg koronacjiodbywał się według ustalonego schematu. Ceremonia koronacyjna była manifestacjąwyniesienia dynastii i związanych z tym faktem praw rodowych. W badanym okresienastąpił wzrost znaczenia prawa krwi, które czyniło królewskiego syna prawowitym następcą.Do pełnej legitymizacji władzy potrzebował on jednak sakry królewskiej, któraw sferze symbolicznej stwarzała poczucie kontynuacji.
Pobierz plik

Plik artykułu