Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri

Autorzy: Piotr Oliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: autorytet króla edukacja Jagiellonowie humanizm
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (219-231)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono poglądy anonimowego autora traktatu De institutione regii puerina zagadnienie kształtowania autorytetu monarchy. Dzieło to powstało pod koniec 1502roku, a spisano je w związku ze spodziewanymi narodzinami syna Władysława Jagiellończykai Anny de Foix. Traktat nawiązywał do powstałego we Włoszech, u początkówepoki humanizmu, modelu edukacyjnego. Porady w nim zawarte miały prowadzić dobudowania majestatu królewskiego. Zaprezentowany w tym dziele model można uznaćza tradycyjny. Władca dzięki cechom nabytym w trakcie wychowania – zgodnie z tymmodelem – miał uzyskać pozytywny odbiór u poddanych.
Pobierz plik

Plik artykułu