Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań

Autorzy: Marcin Majewski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny

Marian Rębkowski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny

Rafał Simiński
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: pielgrzymki średniowieczna religijność Pomorze Zachodnie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:40 (129-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kult świętych i ich relikwii przejawiał się w średniowieczu m.in. w ruchu pielgrzymkowym.Autorzy artykułu postawili sobie za cel omówienie źródeł, zarówno archeologicznych,jak i pisanych, oraz stanu badań dotyczących peregrynacji średniowiecznychmieszkańców Pomorza Zachodniego (księstwo szczecińskie, słupskie i dominium biskupówkamieńskich), z wyłączeniem księstwa wołogoskiego. Analizą objęto miejsca pielgrzymkowepołożone na Pomorzu Zachodnim, ale także poza nim. Szczególne nadziejena poszerzenie wiedzy na rozpatrywany temat wiążą się z prowadzeniem badań archeologicznychw miastach lokowanych na prawie niemieckim.
Pobierz plik

Plik artykułu