Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 62.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Czy można ukryć się przed kulturą medialną?
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Przejdź
2. Comparison of Motor Abilities of Young Children in Poland in the Years 1996 and 2006
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
3. Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
4. Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
5. Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
6. Polskie parki narodowe – ujęcie instytucjonalne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
7. Wpływ euroregionalizacji na dezagraryzację wsi i rolnictwa
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
8. Szanse polskiego rolnictwa na inteligentną specjalizację (Smart Specialisation) - na przykładzie polskiej, rolniczej granicy wschodniej
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
9. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
10. Physical Activity as Prevention of Chronic Illnesses in Seniors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
11. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
12. Integrated Dynamometric, Kinematic and Electromyographic Characterisation of a Swimming Track Start Block Phase – A Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
13. Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
14. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
15. Głód autentyzmu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
16. FUZJA MIASTA I POWIATU – PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
17. Überlegungen zu Konzept, Struktur und Inhalt eines Ungarndeutschen Dialektbuchs
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
18. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
19. Wejście Polski do strefy euro w świetle pojawienia się nieoczekiwanych zjawisk ekonomiczno-społecznych w 2015 roku
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
20. Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
21. Stone Houses, Glazed Jugs and Pilgrim Badges. An Archeological Contribution to the Problem of the Cultural Unity of the Hanseatic Towns in the Baltic Region.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Przejdź
22. FOR OBTAINING AND SOLIDIFYING POLAND’S ACCESS TO THE SEA
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
23. Źródła białych plam w socjologii
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
24. Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
25. Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
26. Czy makroekonomia musi mieć mikroekonomiczne podstawy?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
27. Lifestyle versus a Person’s Life Span
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
28. Euroregion jako organizacja pozarządowa i potencjalny stymulator rozwoju turystyki transgranicznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
29. Działalność regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ÓW) i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie na przykładzie podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej (PROT)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
30. Euroregionalna współpraca miast podzielonych na zachodnim pograniczu Polski - znaczenie dla rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
31. Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
32. Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
33. Katecheza maryjna w nauczaniu religii w szkole
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
34. The Usefulness of Flash Eurobarometer to Study Changes in Tourists' Preferences
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
35. Uzębienie wczesnośredniowiecznych czaszek z Wolina i Koszalina oraz współczesnych Słowińców
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Przejdź
36. O czym mówią wczesnowieczne kości zwierzęce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1958 1958 Przejdź
37. Wykopaliska szczecińskie przed kamerą filmową
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Przejdź
38. Pomorze Zachodnie w okresie wpływów rzymskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1958 1958 Przejdź
39. Pieczęcie i herby niektórych miast pomorskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
40. Kierunki aktywizacji społeczno-gospodarczej miasteczek powiatu stargardzkiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Przejdź
41. Socjaldemokracja niemiecka w okresie faszystowskim /1933-1945/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
42. Geneza powstania SED
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1979 1979 Przejdź
43. Materiały do dziejów niemieckiego ruchu robotniczego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
44. Odbudowa i działalność Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w radzieckiej strefie okupacyjnej w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
45. Kwestia załamania III Rzeszy /"Zusammenbruch"/ w ocenie sytuacji wyjściowej Niemiec Zachodnich po II wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
46. Problemy oceny kształtowania się struktury społecznej w zachodnich sferach okupacyjnych Niemiec
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
47. Socjaldemokraci w komitetach antyfaszystowskich Niemiec Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
48. Rola kościelnych instytucji i organizacji w polityce rewizjonizmu Niemieckiej Republiki Federalnej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
49. U podstaw nowych związków zawodowych /Wschodnia sfera okupacyjna Niemiec/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
50. Rozwój produkcji eksportowej województwa szczecińskiego w latach 1960-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Przejdź
51. Sprawność mechanizmów finansowych w gospodarce przedsiębiorstw handlowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
52. Problemy rozwoju małych portów Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
53. Jednostka Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ziemi Szczecińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
54. Marynarka wojenna i obrona polskiego wybrzeża w dawnych wiekach
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1962 1962 Przejdź
55. Kongres Szczeciński /w roku 1570/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
56. Józef Kolowca /Nekrolog/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1958 1958 Przejdź
57. Wybrzeże Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
58. Rozwój turystyki w okresie 40-lecia /PRL/ w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
59. Nazwy wodne w F.Lorentza; Identyfikacja, układ hydrograficzny, słowotwórstwo
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
60. Uwagi o zadaniach i charakterze periodyków poświęconych historii Pomorza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1964 1964 Przejdź
61. Pisarz i krytyk, czyli Gombrowicz Kijowskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
62. Kinga Stasiak, Wojciech Szczepan Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały. Tom II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Przejdź
Strona