Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
The Usefulness of Flash Eurobarometer to Study Changes in Tourists' Preferences
(Przydatność Flash Eurobarometru do badania zmian preferencji turystów)

Autorzy: Marian Gucik
Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Slovakia

ANDRZEJ RAPACZ
Wrocław University of Economics

DARIA ELŻBIETA JAREMEN
Wrocław University of Economics
Słowa kluczowe: Flash Eurobarometr preferemcje turystów źródła informacji
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (7-20)
Klasyfikacja JEL: C83 D10 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Skuteczne działania przedsiębiorstw turystycznych wymaga m.in. dobrej znajomości preferencji nabywczych klientów. Pomocne w tym zakresie mogą być źródła wtórne np. dostępne raporty badawcze. Celem artykułu jest ocena przydatności wyników badań Flash Eurobarometr do analizy zmian w preferencjach turystycznych Europejczyków, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków i Słowaków. Okazuje się, że wspomniane źródło informacji nie jest pozbawione mankamentów. Chodzi przede wszystkim o systematyczne zmiany dokonywane w zakresie przedmiotowym instrumentu pomiarowego, tj. ankiety. Polegają one na wprowadzaniu do ankiety nowych pytań, zmian w pytaniach dotychczasowych oraz wariantach odpowiedzi na pytania. Zmienność ta obniża w sposób istotny możliwość porównania informacji w badanym okresie i ich użyteczność dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauk
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Attitudes of Europeans towards tourism, FL291 (2011). European Commission.
2.Attitudes of Europeans towards tourism, FL370 (2014). European Commission.
3.Attitudes of Europeans towards tourism, FL392 (2015). European Commission.
4.Bazarnik, J., Grabiński, T., Kąciak, E., Mynarski, S., Sagan, A. (1992). Badania marketingowe. Metody i opro¬gramowane komputerowe. Warszawa-Kraków: Canadian Consortium of Management School - Cracow University of Economics.
5.Cowton, Ch.J. (1998). The Use of Secondary Data in Business Ethics Research. Journal of Business Ethics, 17, 423-434. Daas, P.J.H., Ossen, J.L.S. (2011). Metadata quality evaluation of secondary data sources. International Journal for Quality Research, 2 (5), 23-836.
6.Entretien avecM.Jacques-René Rabier, fondateur de l’EurobaromètreMardi (2003). Retrieved from: http://ec.europa.eu/ commfront office/publicopinion/index.cfm/Archive/index.
7.Eurobarometer A-Z. List of surveys on 2078-05-28 (2018). Retrieved from: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publico- pinion/index.cfm/Archive/index.
8.Europeans and their Holidays, SP028 (1987). Retrieved from: http://ec.europa.eu/comm frontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1986/yearTo/2018/search/H0LIDAY/surveyKy/86, pp. III, 1.
9.Europeans on holiday, SP117 (1997). Retrieved from: http://ec.europa.eu/comm frontoffice/publicopinion/index.cfm/ Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/1998/search/HOLIDAY/surveyKy/172, pp. III, 15.
10.Europeans and their views on child sex tourism, SP118 (1998). Retrieved from: http://ec. europa.eu/commfrontoffice/pu- blicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2000/search/sex%20tourism/surveyKy/173, pp. III, 28.
11.Eurostat (2005). Standard quality indicators, Quality in statistics. Luxembourg: Eurostat publication. https://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/flash-eb/study-overview.
12.Johnston, M.P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. Qualitative and Quantitative
13.Methods in Libraries, 3, 619-626.
14.Kowalik. S. (1994). Zachowania konsumenckie - Teoria preferencji - Reklama. Journal of Law, Economics and Sociology, 2 (LVI), 97-111.
15.van Nederpelt, P.W.M., Daas, PJ.H. (2012). 49 factors that influence the quality of secondary data sources. Hague: Statistics Netherlands.
16.Pełka, M., Rybicka, A. (2012). Pomiar i analiza preferencji wyrażonych z wykorzystaniem pakietu conjoint programu R. Statistical Review, 3 (LIX), 302-315.
17.Preferences of Europeans towards tourism, FL414 (2015). European Commission.
18.Preferences of Europeans towards tourism, FL432 (2016). European Commission.
19.Spotlight on European public opinion in 2013. A Eurobarometer Almanac (2014). European Commission, Publishing Office. Retrieved from: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Archive/index.
20.Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, FL258 (2010). European Commission.
21.Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, FL328 (2012). European Commission.