Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

The Usefulness of Flash Eurobarometer to Study Changes in Tourists' Preferences


(Przydatność Flash Eurobarometru do badania zmian preferencji turystów)
14 (7-20) Marian Gucik, ANDRZEJ RAPACZ, DARIA ELŻBIETA JAREMEN Więcej
2.

Sustainable development goals: a business opportunity for tourism companies?


(Cele zrównoważonego rozwoju: nowe możliwości dla przedsiębiorstw turystycznych?)
7 (21-27) Giulio Pattanaro, Silvia Donato Więcej
3.

The economic significance of the tourism sector in Seychelles in the wake of global economic crisis


(Ekonomiczne znaczenie sektora turystycznego na Seszelach w obliczu światowego kryzysu gospodarczego)
12 (29-40) Katarzyna Podhorodecka Więcej
4.

Destination wedding - popularity among young students


(Turystyka weselna- popularność wśród młodych Wrocławian)
10 (41-50) Urszula Szczepanik, Wojciech Wiesner Więcej
5.

Tourist attractiveness of continents and countries in the opinion of Polish tourists


(Atrakcyjność turystyczna kontynentów i państw w opinii polskich turystów)
8 (51-58) Artur Zieliński, Jolanta Tomiczkova, Vladimir Shcherba Więcej
6.

Costs caused by the implementation of the new law imposed on Polish ski resorts


(Koszty spowodowane wdrożeniem nowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa w polskich ośrodkach narciarskich)
9 (59-67) JADWIGA BERBEKA, KRZYSZTOF BERBEKA Więcej
7.

Diagnosis of functioning of National Parks in Poland in their socioeconomic environment


(Diagnoza funkcjonowania parków narodowych w Polsce w otoczeniu społeczno-gospodarczym)
11 (69-79) BARTŁOMIEJ WALAS, WOJCIECH FEDYK, TOMASZ PASIERBEK, SANDOR NEMETHY Więcej
8.

Dynamics and directions of local changes in the tourist function in Lublin voivodeship in the years 2000-2015


(Dynamika i kierunki zmian funkcji turystycznej województwa lubelskiego w ujęciu lokalnym w latach 2000–2015)
14 (81-94) Renata Krukowska, Andrzej Świeca Więcej
9.

Cruising ships in the ports of Gdynia and Gdańsk


(Cruising w portach Gdyni i Gdańska)
10 (95-104) TADEUSZ PALMOWSKI, VALENTIN S. KORNEEVETS Więcej
10.

Narrow-gauge railway as a tourist attraction illustrated by the example of Zachodniopomorskie voivodeship


(Kolej wąskotorowa jako atrakcja turystyczna na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
10 (105-114) Grażyna Rosa Więcej
11.

Evaluation of the possibility to use sport and recreation facilities in Poznań


(Ocena możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych w Poznaniu)
10 (115-124) Ewa Kruszyńska, Ľudmila Jančoková, Elżbieta Sieńko-Awierianów Więcej
12.

Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects


(Organizacja i zarządzanie atrakcjami turystycznymi. Studium przypadków przedsięwzięć dolnośląskich)
7 (125-131) KAZIMIERZ KLEMENTOWSKI, MARIUSZ SOŁTYSIK, ZYGMUNT SAWICKI, Soňa Jandová, Piotr Oleśniewicz Więcej
13.

Wooden Orthodox churches in the Maramureș region - opportunities and threats of tourism development


(Drewniane cerkwie regionu Maramureş – szanse i zagrożenia rozwoju turystki)
8 (133-140) Jan Wendt, Alexandru Ilieş, Tomasz Wiskulski, Marin Ilieş Więcej