Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Tourist attractiveness of continents and countries in the opinion of Polish tourists
(Atrakcyjność turystyczna kontynentów i państw w opinii polskich turystów)

Autorzy: Artur Zieliński
Jan Kochanowski University in Kielce, Institute Geography, Poland

Jolanta Tomiczkova
Primary School Frydecka, the Czech Republic

Vladimir Shcherba
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia
Słowa kluczowe: turystyka atrakcyjność turystyczna Polska kontynenty państwa
Data publikacji całości:2018-10-01
Liczba stron:8 (51-58)
Klasyfikacja JEL: R10 R50 Z30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W 2017 r. w Zespole Pałacowym w Kurozwękach - jednej z ważniejszych atrakcji turystycznych w województwie świętokrzyskim (Polska), przeprowadzono badania kwestionariuszowe, którymi objęto 2665 osób, z których 99,8% przybyło z Polski. Celem badań była analiza opinii turystów na temat atrakcyjności turystycznej kontynentów i państw. Wyniki prac badawczych wskazują, że turyści za najbardziej atrakcyjny kontynent zdecydowanie uznali Europę. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji znalazła się Azja, a za nią Australia i Oceania, a następnie Ameryka Południowa i Afryka. Badani Polskę wskazali jako najbardziej atrakcyjne państwo. W dalszej kolejności uplasowały się Włochy, Hiszpania i Francja. USA, Chiny, Japonię, Australię i Egipt uznano za najbardziej atrakcyjne wśród pozaeuropejskich krajów. Statystycznie prawie co trzeci ankietowany na realizację celów turystycznych przeznacza od 8 do 14 dni w roku. Niespełna 40% badanych na turystykę przeznacza do 2000 zł, a co piąty ankietowany kwotę większą od 5000 zł.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brambert, P., Zieliński, A. (2017). Atrakcje a możliwości rozwoju klastra turystycznego na przykładzie południowo- wschodniej Części regionu świętokrzyskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 107-116. DOI: 10.15611/pn.2017.473.09.
2.Zieliński, A., Dziarmaga, D. (2017). Atrakcyjność turystyczna miast w opinii turystów. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 2 (20), 131-140.
3.Zieliński, A., Janeczko, K. (2016). Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (34), 297-307.
4.Zieliński, A. (2013). Tourism attractiveness of Staszów according to its residents. Visnyk of the Lviv University, Series Geography, 2 (43), 358-365.
5.Zieliński, A. (2012). Zespół pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny o ponadregionalnym znaczeniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 700. Ekonomiczne Problemy Usług, 85, 305-321.