Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
The economic significance of the tourism sector in Seychelles in the wake of global economic crisis
(Ekonomiczne znaczenie sektora turystycznego na Seszelach w obliczu światowego kryzysu gospodarczego)

Autorzy: Katarzyna Podhorodecka
University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies Department of Regional and Political Geography
Słowa kluczowe: Seszele gospodarka turystyczna wyspy tropikalne kryzys w turystyce
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (29-40)
Klasyfikacja JEL: L83 R10 Z30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Administracja turystyczna Seszeli już od lat 70. XX w. zaczęła intensywnie rozwijać turystykę na obszarze archipelagu. W ostatnim czasie dokonywano wiele dużych inwestycji w rozwój sektora turystycznego. Jednakże zjawiska kryzysowe takie jak światowy kryzys gospodarczy mogły przyczynić się do spowolnienia rozwoju tego sektora. Celem niniejszego artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu gospodarka Seszeli jest uzależniona od sektora turystycznego i czy istnieje zależność pomiędzy zmianami PKB a zmianami w ruchu turystycznym? Celem artykułu jest również sprawdzenie w jaki sposób gospodarka turystyczna Seszeli zareagowała na zjawisko kryzysowe w turystyce jakim był ostatni światowy kryzys gospodarczy? Ostatnim celem jest zbadanie jak gospodarka turystyczna Seszeli była zarządzana w trakcie światowego kryzysu gospodarczego? Metody badawcze zastosowane w artykule to: analiza danych statystycznych, metoda korelacji Tau Kendalla i Spearmana, analiza literatury oraz wywiad ekspercki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archer, B. (1995). Importance of tourism for the economy of Bermuda. Annals of Tourism Research, 4 (22), 918-930. Archer, B., Fletcher, J. (1996). The economic impact of tourism in the Seychelles. Annals of Tourism Research, 1 (23), 32-47.
2.Armstrong, H.W., Read, R. (2000). Comparing the Economic Performance of Dependent Territories and Sovereign Micro¬States. Economic Development and Cultural Change, 48, 285-306.
3.Balaguer, J., Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a long run economic growth factor. The Spanish case. Applied Economy, 34, 877-884.
4.Bertram, G., Poirine, B. (2007). Island Political Economy. In: G. Baldacchino (ed.), A World of Islands: An Island Studies Reader (pp. 332-378). Canada-Malta: Institute of Island Studies and Agenda Academic.
5.Brigulgio, L. (1995). Small Island Developing States and Their Economic Vulnerabilities. “World Development”, Elsevier Science Ltd., Great Britain, 1615-1632.
6.Chu, F.L. (2008). A fractionally integrated autoregressive moving average approach to forecasting tourism demand. Tourism Management, 1 (29), 79-88.
7.Compendium of Tourism Statistics (1983-1987, 1985). Madrid: World Tourism Organization.
8.Compendium of Tourism Statistics (1988-1992, 1990). Madrid: World Tourism Organization.
9.Compendium of Tourism Statistics (1990-1994, 1992). Madrid: World Tourism Organization.
10.Compendium of Tourism Statistics (1994-1998, 1996). Madrid: World Tourism Organization.
11.Compendium of Tourism Statistics (1999-2003, 2001). Madrid: World Tourism Organization.
12.Compendium of Tourism Statistics (2009-2013, 2011). Madrid: World Tourism Organization.
13.Gwosdz, K., Ciechowski, M., Micek, G. (no year). Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast.
14.Jędrusik, M. (2002). Strategie i bariery rozwoju państw i terytoriów wyspiarskich na Oceanie Indyjskim. “Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
15.Jędrusik, M. (2005). Zasoby oceanów jako potencjał rozwojowy wysp tropikalnych. Czasopismo Geograficzne, 1—2 (76), 3-18.
16.Jędrusik, M. (2014). The elusive sustainable development of small tropical islands. Miscellanea Geographica, 3 (18), 26-30.
17.Jerczyński, M. (1973). Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce. Studia nad strukturą funkcjonalną miast. Prace Geograficzne IG PAN, 97, 74-83.
18.Kim, H.Y., Chen, M.H., Jang, S.S. (2006). Tourism expansion and economic development: The case of Taiwan. Tourism Management, 5, 925-933.
19.Kubejko-Polańska, E. (no year). Wielkość, struktura oraz stopień dywersyfikacji bazy ekonomicznej małych miast monofunkcyjnych województwa podkarpackiego. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.
20.McElroy, J.L., Parry, C.E. (2010). The characteristics of small island tourist economies. Tourism and Hospitality Research, 10, 315-328.
21.Mydel, R., Groch, J. (1998). Popularna Encyklopedia Powszechna, Afryka. Kraków: Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Oficyna Wydawnicza Fogra.
22.Nowakowska, A. (2011). Problemy i konflikty rozwoju turystyki. In: A. Gotowt-Jeziorska, K. Łopaciński (eds.), Turystyka w Polsce w okresie kryzysu. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki.
23.Okumus, F., Karamustafa, K. (2005). Impact of an Economic Crisis. Evidence from Turkey. Annals of Tourism Research,4(32), 942-961.
24.Okumus, F., Altinay, M., Arasli, H. (2005). The impact of Turkey’s economic crisis of February 2001 on the tourism in¬dustry in Northern Cyprus. Tourism Management, 26, 95-104.
25.Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (1999). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
26.Podhorodecka, K. (2016). The impact of the global economic crisis on tourism in Cyprus. Annals of Marketing&Economics’, 1 (2), 99-110.
27.Podhorodecka, K. (2014). Impact of tourist and one-day visitor arrivals on economic growth. Case study of the Cayman Islands. Miscelanea Geographica, 3 (18), 16-25.
28.Rucińskia, D., Lechowicz, M. (2014). Natural hazard and disaster tourism. Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, 1 (18).
29.Seetanah, B. (2011). Assessing the dynamic economic impact of tourism for island economies. Annals of Tourism Research, 1 (38), 291-308.
30.Seychelles, Travel & Tourism Forging Ahead (2004). The 2004 Travel & Tourism Economic Research, WTTC, Oxford.
31.Seychelles. Tourism Sector Review: Sustaining growth in a successful tourism destination (2013). The World Bank Group.
32.Seychelles’ strategy for 2017 (2010). Government of Seychelles (Published on 29 April 2010).
33.Shareef, R., McAleer, M. (2005). Modeling International Tourism Demand and Volatility in Small Island Tourism Economies. International Journal of Tourism Research, 7, 313-333.
34.Smith, S.L.J. (2000). Measurement of Tourism’s Economic Impacts. Annals of Tourism Research, 2 (27).
35.Sugiyarto, G., Blake, A., Sinclair, M.T. (2003). Tourism and globalization. Economic Impact in Indonesia. Annals of Tourism Research, 3 (30), 683-701.
36.Tourism Focus Group Vision 21 Secretariat, Thematic working group on ecotourism, Towards an ecotourism strategy for the 21st century (2003). Ministry of Tourism and Transport of Seychelles.
37.Tourism in Small Island Developing States (SIDS). Building a more sustainable future for the people of Islands (2014). Madrid: UNWTO.
38.Wagner, J.E. (1997). Estimating the economic impact of tourism. Annals of Tourism Research, 3 (24), 592-608.
39.Wang, T. (2009). The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan’s international inbound tourism demands. Tourism Management, 30, 75-82.
40.Wites, T. (2009). Peripherally of the Kuril Islands - a Development Barrier or a Development Factor? Asia and Pacific Studies, 6, 81-95.
41.www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/CIA - The World Factbook www.unwto.org - UNWTO