Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Costs caused by the implementation of the new law imposed on Polish ski resorts
(Koszty spowodowane wdrożeniem nowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa w polskich ośrodkach narciarskich)

Autorzy: JADWIGA BERBEKA
Cracow University of Economics Faculty of Management, Department of Tourism

KRZYSZTOF BERBEKA
krzysztof.berbeka@uj.edu.pl
Słowa kluczowe: standardy bezpieczeństwa koszty wdrożenia nowego prawa bezpieczeństwo w ośrodkach narciarskich
Data publikacji całości:2018-10-01
Liczba stron:9 (59-67)
Klasyfikacja JEL: D23 K32 L51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Regulacje prawne wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynkach, zatem zmiany tych regulacji mają bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwa i instytucje. W pra¬cy podjęto próbę oszacowania ekonomicznego wpływu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami. Zaproponowana metodyka jest możliwa do zastosowania w innych (niż Polska) obszarach. Wskaźnik wzrostu kosztów wyrażony został w € rocznie /1000 osób przepustowości godzinowej ośrodka narciarskiego. Może zatem być narzędziem do analizy porównawczej zmian konkurencyjności ośrodków nar¬ciarskich w Europie. Obliczenia wykonane dla badanych ośrodków w Polsce pozwoliły oszacować wzrost kosztów na około 1000 € rocznie/1000 osób przepustowości godzinowej ośrodka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act of 18 August 2011 on Safety and Rescue in the Mountains and the Organized Ski Areas for Polish ski resorts. Journal of Laws of 2011, No. 208, item 1241.
2.Berbeka, J. (2014). Impact of Polish ski resort for national Economy. Presentation at VI Conference of Polish Ski and Tourism Resorts 2-4.06.2014. Białka Tatrzańska, Poland.
3.Berbeka, J. (2018). Rozwój regionów dzięki podnoszeniu atrakcyjności produktu narciarskiego - rola organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (41), 67-74.
4.Della Lucia, M. (2015). The economic impact of tourism. Winter tourism and the ski industry. Working paper of the inter¬national workshop “Safety And Liability Rules In European Ski Areas”. Trento.
5.Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
6.Pearce, D.W. (1992). The MIT Dictionary of Modern Economics. The MIT Press Cambridge.
7.The Ministry of Interior (2015). Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku. Chap. 17.
8.Vanat, L. (2015). International Report on Snow & Mountain Tourism — Overview of the key industry figures for ski resorts. Geneve.
9.Wolski, D. (2015). Polish and Italian law on ski area services — short comparative study Working paper of the interna¬tional workshop “Safety And Liability Rules In European Ski Areas”. Trento.