Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects
(Organizacja i zarządzanie atrakcjami turystycznymi. Studium przypadków przedsięwzięć dolnośląskich)

Autorzy: KAZIMIERZ KLEMENTOWSKI
University of Business in Wrocław, Poland

MARIUSZ SOŁTYSIK
University School of Physical Education in Wrocław, Poland

ZYGMUNT SAWICKI
University of Business in Wrocław, Poland

Soňa Jandová
Technical University of Liberec, Czech Republic

Piotr Oleśniewicz
University School of Physical Education in Wrocław, Poland
Słowa kluczowe: atrakcje turystyczne walory krajoznawcze organizacja i zarządzanie Dolny Śląsk
Data publikacji całości:2018-10-01
Liczba stron:7 (125-131)
Klasyfikacja JEL: R11 R58 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Atrakcje turystyczne zmieniają się dynamicznie w zakresie formy, lokalizacji, skali i sposobu kreacji. Potwierdzeniem tej tezy są zaprezentowane w pracy wybrane atrakcje turystyczne Dolnego Śląska, wykreowane w okresie ostatnich 25 lat. Są one zjawiskiem ważnym dla turystyki, gdyż pełnią szczególną funkcję w tworzeniu regionalnego pro¬duktu turystycznego. Jednak rola atrakcji turystycznych w tym zakresie się zmienia. Oczekiwania uczestników ruchu turystycznego i organizatorów turystyki podlegają ewolucji, co skutkuje zmianami na rynku atrakcji turystycznych, traktowanych przez nich w kategorii złożonego w swojej konstrukcji i efektywnie zarządzanego produktu turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bosiacki, S., Sikora, J. (1999). Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji. Poznań: AWF.
2.Byszewska-Dawidek, M., Kulesza, I. (2004). Krajowy rynek atrakcji turystycznych. Warszawa: Instytut Turystyki.
3.Cohen, E. (1972). Towards a sociology of international tourism. Social Research, 39, 164-182.
4.Goodall, B. (1990). The dynamics of tourism place marketing. In: G. Ashworth, B. Goodall (eds.), Marketing Tourism Places (pp. 259-279). London: Routledge.
5.Gunn, S., Rusk, C.A. (1979). Tourism planning. New York: Crane, Russak and O.
6.Kożuchowski, K. (2005). Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
7.Kruczek, Z. (2002). Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru - interpretacja. Folia Turistica, 73, 37-61.
8.Kruczek, Z. (2005). Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Kraków: Proksenia.
9.Lew, A. (1987). A framework of tourist attraction research. Annals of Tourism Research, 14 (4), 533-575.
10.Lundberg, D. (1985). The tourist business. New York: Van Nostrand Reinhold.
11.MacCannell, D. (2002). Turysta. Nowa teoria klasypróżniaczej. Warszawa: Muza SA.
12.Nowacki, M. (2000a). Analiza potencjału atrakcji krajoznawczych na przykładzie Muzeum Narodowego w Szreniawie.
13.Problemy Turystyki, 23 (1-2), 45-60.
14.Nowacki, M. (2000b). Rola interpretacji dziedzictwa w zarządzaniu atrakcjami turystycznymi. Problemy Turystyki, 23 (3-4), 35-47.
15.Nowacki, M. (2002). Ocena jakości produktu atrakcji turystycznej z wykorzystaniem metody Servqual. Turyzm, 12 (1), 55-73.
16.Nowacki, M. (2003). Wrażenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne. Folia Turistica, 14, 117-132.
17.Podemski, K. (2004). Socjologia podróży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
18.Rogalewski, O. (1972). Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce. Ruch turystyczny - monografie. Warszawa: SGPiS.
19.Sawicki, Z. (2013). Four Hills Tournament in Oberstdorf as a main tourism product of the Alps region. In: J. Marak, J. Wyrzykowski (eds.), Tourism role in the regional economy, vol. 4, Regional tourism product — theory and practice (pp. 591-600). Wrocław: University of Business in Wrocław.
20.Sawicki, Z. (2016). The Bayreuth Festival of Richard Wagner as a main product of cultural tourism in Bavaria. In: J. Marak, J. Wyrzykowski, S. Toczek-Werner (eds.), Tourism role in the regional economy, vol. 6, Cultural tourism as a brand¬ed tourism product of cities, towns and regions (pp. 192-200). Wrocław: University of Business in Wrocław.
21.Swarbrooke, J. (1995). The development and management of visitors attractions. Oxford: Butterworth-Heinemann.