Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Narrow-gauge railway as a tourist attraction illustrated by the example of Zachodniopomorskie voivodeship
(Kolej wąskotorowa jako atrakcja turystyczna na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Autorzy: Grażyna Rosa
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services Department of Marketing of Services
Słowa kluczowe: kolej wąskotorowa jako atrakcja turystyczna na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (105-114)
Klasyfikacja JEL: L92 R49 Z32 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono istotę atrakcji turystycznej jako elementu produktu turystycznego. Przyjęto, że koleje wąskotorowe stanowią często atrakcję turystyczną, ciekawą formę spędzenia wolnego czasu, poznawania zabytków i zakątków przyrody, środek transportu, oraz element tradycji i historii kolejnictwa. Celem artykułu jest omówienie znaczenia przewozów kolejami wąskotorowymi jako atrakcji turystycznej regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W realizacji celu przyjęto metodę desk research w odniesieniu do dostępnej literatury oraz wyników badań wtórnych prowadzonych na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego oraz GUS. Analiza obejmuje przewozy kolejami wąskotorowymi w Polsce w latach 2014-2016. Artykuł ma charakter badawczy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (1994). Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia (2017). Retrieved from: http://stat.gov.pl/z- prac-studialnych/opracowania-eksperymentalne/analiza-walorow-turystycznych-powiatow-i-ich-bezposredniego- otoczenia,7,1.html.
3.Dziedzic, E. (1988). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania turystycznego. Monografie i Opracowania,442.
4.Gołembski, G. (ed.) (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.http://morzeprzygody.eu/?page_id=567.
6.http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dlapolityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz-
7.ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-politykispojnosci/inne-prace-badawcze.
8.http://www.turystka07.fora.pl/geografia-turyzmu,32/podstawowe-pojecia-z-geogr-turyzmu-wyklad-ii,154.html.
9.https://depot.ceon.pl/.../Atrakcje%20turystyczne,%20dziedzictwo%20i%20jego%20int.
10.Kaczmarek, J. (2005). Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Warszawa: PWE.
11.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2002). Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł — organizacja — zarządzanie. Warszawa: PWE.
13.Kolej wąskotorowa w Polsce. Dane rynkowe oraz zasady funkcjonowania, bezpieczeństwo, ochrona dziedzictwa kolei (2017). Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego.
14.Kruczek, Z., Sacha, S. (1997). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Ostoja”. Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.
15.Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: C.H. Beck
16.Mazurkiewicz, L. (1999). Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego. In: K. Pieńkos (ed.), Konkurencyjność produktu turystycznego. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
17.Medlik, S. (1995). Leksykon podróży turystyki hotelarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Meyer, B. (2015). Konsument na rynku usług turystycznych. In: G. Rosa (ed.), Konsument na rynku usług. Warszawa: C.H. Beck.
19.Meyer, B. (ed.) (2006). Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
21.Nowacki, M. (2000). Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja.
22.Parowozy wąskotorowe w 2018 r. (2018). Retrieved from: http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/parowozy-waskoto- rowe-w-2018-r-87225.html
23.Pieńkos, K. (ed.) (1999). Konkurencyjność produktu turystycznego. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
24.Rada Języka Polskiego (2018). Retrieved from: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 1758:atrakcja-turystyczna&catid=44&Itemid=145
25.Rosa, G., (ed.) (2015). Konsument na rynku usług. Warszawa: C.H. Beck.
26.Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN (2006). Warszawa.
27.Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
28.Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
29.Zmyślony, P, Niezgoda, A. (2003). Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.