Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2016
Głód autentyzmu

Autorzy: Marian Golka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: autentyzm autentyczność turystyka nowoczesność kultura współczesna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (5-13)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst dotyczy rozumienia i poszukiwania autentyzmu/ autentyczności. To poszukiwanie jest dostrzegalne w różnych sferach życia, lecz może najbardziej we współczesnej turystyce. Rozważania mają charakter bardziej teoretyczny niż empiryczny. Obecne są w nich dwie tezy. Jedna dotyczy tego, że niezwykle trudno uchwycić znaczenie autentyzmu, któremu zaprzecza nieprawda, kłamstwo, obłuda i pretensjonalność, udawanie i pozór, nieszczerość i nienaturalność, podrabianie i kopiowanie. Dziś wiele wytworów kultury ma taki właśnie mało autentyczny i powierzchowny charakter. Druga teza mówi, że najbardziej uporczywe poszukiwanie autentyczności dokonuje się w czasach mało autentycznych – czyli w nowoczesności – a więc w świecie skądinąd niemal zupełnie sztucznym, upozorowanym.