Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf.2017.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (2) 2017
Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP

Autorzy: Marian Krupa
Słowa kluczowe: finansowanie społecznościowe start-up płynność finansowa zarządzanie ryzykiem finansowym modelowanie symulacyjne SAP Crystal Presentation Design
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (25-33)
Klasyfikacja JEL: M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – ocena użyteczności „crowdfundingu” jako innowacyjnego instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w realizacji przedsięwzięć start-upowych w sektorze MŚP. Metodologia – analiza literatury przedmiotu oraz metoda modelowania symulacyjnego. Wynik – „crowdfunding” jest niezwykle skutecznym instrumentem finansowania i zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej przedsięwzięć typu start-up, dostępnym dla każdego nowego przedsiębiorcy bez znaczących ograniczeń formalnych czy też organizacyjnych. Oryginalność/Wartość – „crowdfunding” w literaturze przedmiotu, jak też w praktyce zarządzania, jest wykorzystywany przede wszystkim w celu pozyskania kapitału inwestycyjnego. Wydaje się, że znacznie ważniejsza funkcja, jaką może dostarczyć ten instrument, dotyczy minimalizacji ryzyka w zakresie utraty płynności finansowej
Pobierz plik

Plik artykułu