Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 18.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
2. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – szansa dla młodych przedsiębiorców
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
3. Wybrane spin out Uniwersytetu Otago (zarys problematyki)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
4. Rola marketingu w budowie start-upu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
5. Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
6. Existenzgründungen und ihre finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
7. Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
8. Accelerators as a Tool to Support Startup Ventures: Assessing Their Performance and Success Factors. Literature Review
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
9. A Cooperative Company in Agriculture: Feasibility Analysis of a Start-up project
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
10. Wczesna internacjonalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
11. Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
12. Wykorzystanie modelu otwartych innowacji na przykładzie współpracy ze start-upami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
13. Otwartość innowacyjna polskich podmiotów typu start-up. Wyniki badań pilotażowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
14. Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
15. Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
16. Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
17. Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w województwie zachodniopomorskim w świetle europejskich trendów
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Przejdź
18. Źródła finansowania start-upów w Niemczech
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Przejdź
Strona