Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Wybrane spin out Uniwersytetu Otago (zarys problematyki)

Autorzy: Kazimierz Krupa
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: start-up spin out zarządzanie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (83-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Uniwersytet Otago jest jednym z ważnych liderów promujących komercyjne wykorzystanie IP własnych pracowników naukowych. Buduje się w nim również inspirujące powiązania badawcze z sektorem prywatnym. Realizują je trzy wyspecjalizowane podmioty: Centrum Badań i Rozwoju, Otago Innovation Ltd., Centrum Innowacji Uniwersytetu Otago. Centrum Innowacji Uniwersytetu Otago (CIUO) jest ośrodkiem działającym na styku badań i biznesu, łącząc spin out Uniwersytetu Otago oraz firmy start-up z innymi podmiotami gospodarczymi, również często należącymi do MSP. W rezultacie CIUO od wielu lat skutecznie ułatwia implementację rezultatów kreatywnych technologii dostosowując je do zasad rynkowej komercjalizacji, dziś już zazwyczaj globalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aimers, J., Walker, P. (2003). Structures and Strategies: a narrative analysis of eleven community organisations in Otago. Otago: Department of Community and Family Studies, University of Otago. Monograph series, December.
2.Boon, B., Farnsworth, J. (2015). Social exclusion and poverty: Translating social capital into accessible resources. Dunedin: Social Policy & Administration.
3.Boon, B., Jones D., Curnow, B. (2009). Out of the Blue: The dark side of creative enterprise. Culture and Organisation, 15 (3–4), 361–377.
4.Bould, N. (2010). Sustainable Design Education in New Zealand (2010). Department of Geography Post-Graduate Symposium, Department of Geography. Dunedin: University of Otago.
5.Bould, N. (2009). Sustainable Design Education: A journey towards environmental activism. Paper presented at the JENESYS Program 2008/2009, Tokyo, Japan.
6.Bould, N. (2009b). Sustainable Design Education in New Zealand. International Association of Societies of Design Research [IASDR] 2009 Conference, Seoul, Korea.
7.Farnsworth, J., Boon, B. (2010). Analysing group dynamics within the focus group. Qualitative Research, 10 (5), 605–624. DOI: 10.1177/1468794110375223.
8.Fox, A. (2015). Neuroscience and the reaction against postmodernist critical theory. Verbal presentation at the what [in the World] Was Postmodernism? SYMPOSIUM. Dunedin, New Zealand.
9.Fox, A. (2008). The ship of dreams: Masculinity in contemporary New Zealand fiction. Dunedin, New Zealand: Otago University Press, 230p.
10.Harding, J.E. (2012). Divine knowledge in the book of Job and 4QInstruction. W: D. Burns, J.W. Rogerson (red.). Far from minimal: Celebrating the work and influence of Philip R. Davies (173–192). London: T & T Clark.
11.Hippel, E. (1995). The Sources of Innovation. New York: Oxford University Press.
12.Jacob, E., Johnson, H. (red.). (2014). Asia in New Zealand Lives. Spec. issue of the New Zealand Journal of Asian Studies 16.2.
13.Jacob, E. (red.). (2008). Representing Asia, Remaking New Zealand in Contemporary New Zealand Culture. Spec. issue of New Zealand Journal of Asian Studies, 10 (1).
14.Scott, J.H. (2015). Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute. Contribution to the Osteology of the Aborigines of New Zealand and the Chatham Islands, 26 (1–64, 24p.
15.Shogimen, T., Spencer, V.A. (red.). (2014). Visions of peace: Asia and the West. Farnham, UK: Ashgate.
16.Shogimen, T. (2014). Genron Yokuatsu: Yanaihara Jiken no Kozu (The suppression of speech: Mapping the Yanaihara Incident). Tokyo: Chuo Koron Shinsha.