Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016

Rok wydania:2016

Pliki opcjonalne

miz_nr_2_(43)_2016_miz-nr2-spis_tresci-strona_redakcyjna.pdf Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce

12 (11-22) Arkadiusz Borowiec Więcej
2.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw beneficjentem nowego modelu gospodarki odpadami

9 (23-31) Grażyna Borys Więcej
3.

Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

14 (33-46) Magdalena Brojakowska-Trząska Więcej
4.

Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych

9 (47-55) Piotr Giruć Więcej
5.

Instrumenty wspierania gospodarstw rolniczych w Polsce

13 (57-69) Justyna Góral Więcej
6.

Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i sposób na wyjście z bezrobocia

11 (71-81) Andrzej Koza Więcej
7.

Wybrane spin out Uniwersytetu Otago (zarys problematyki)

8 (83-90) Kazimierz Krupa Więcej
8.

Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP

13 (91-103) Marian Krupa Więcej
9.

Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji

12 (105-116) Krystyna Leśniak-Moczuk Więcej
10.

Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej

13 (117-129) Joanna Małecka Więcej
11.

Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania

16 (131-146) Marek Matejun Więcej
12.

Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP

11 (147-157) Małgorzata Rembiasz Więcej
13.

Instytucje w ekonomii oraz instytucje otoczenia sektora MSP

8 (159-166) Monika Sadowska Więcej
14.

Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych

13 (167-179) Ewa Więcek-Janka Więcej
15.

Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)

11 (181-191) Alicja Winnicka-Popczyk Więcej
16.

Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych w MSP województwa kujawsko-pomorskiego

12 (193-204) Jolanta Wiśniewska Więcej
17.

Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014

14 (205-218) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska Więcej
18.

Wpływ grupy zakupowej na konkurencyjność przedsiębiorstw

11 (219-229) Grzegorz Zimon Więcej
19.

Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego – case study PFP

16 (233-248) Barbara Bartkowiak Więcej
20.

Kierunki finansowego wsparcia inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020

10 (249-258) Anna Bera Więcej
21.

Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP

12 (259-270) Aurelia Bielawska Więcej
22.

Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania

14 (271-284) Piotr Figura Więcej
23.

Existenzgründungen und ihre finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland


(Finansowanie powstającej działalności gospodarczej i start-upów w Niemczech)
14 (285-298) Lilianna Jodkowska Więcej
24.

Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020

13 (299-311) Dominika Kordela Więcej
25.

Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej

11 (313-323) Wojciech Kozłowski Więcej
26.

Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet

12 (325-336) Teresa Łuczka, Paulina Siemieniak Więcej
27.

Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych

13 (337-349) Adriana Politaj Więcej
28.

Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych

10 (351-360) Robert Wolański Więcej