Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych

Autorzy: Piotr Giruć
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Słowa kluczowe: rynki rolne organizacja rynków rolnych rolnictwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (47-55)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie integracji rynku na przykładzie funkcjonowania grup producenckich na rynkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli producentów zbóż. Grupy producenckie ze względu na swoje zalety są ważnym podmiotem, wokół którego można tworzyć dobrze funkcjonujący system skupu i przechowalnictwa zbóż. Grupy producenckie, działając w otoczeniu instytucjonalnym agrobiznesu, są w kręgu oddziaływania różnych instytucji. Oddziaływanie otoczenia instytucjonalnego wymusza określone reakcje, które przynoszą wymierne korzyści, ale i ograniczenia funkcjonowania grup producenckich. Wsparcie inwestycyjne kierowane głównie do grup producenckich funkcjonujących w rolnictwie jest przejawem zmian i kierunków przekształceń polskiego sektora rolno-spożywczego. Pomoc ta jest udzielana przede wszystkim podmiotom funkcjonującym na obszarach o niekorzystnych bądź trudnych warunkach produkcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babiak, J. (2010). Polityka kształtowania ustroju rolnego w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
2.Czyżewski, A., Hanisz-Matuszczak, A. (2004). Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
3.Czyżewski, A., Sapa, A. (2003). Mechanizmy wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Grosse, T., Hardt, Ł. (2011). Sektorowa czy zintegrowana czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Warszawa: Pro Oeconomia – Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych.
5.Grzelak, A. (2008). Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po 1990. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
6.Jerzak, A.M. (2013). Towarowy rynek terminowy w rolnictwie. Determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7.Kapusta, F. (2008). Agrobiznes. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
8.Kucharski, K. (2012). Gospodarstwa wielkoobszarowe w Wielkopolsce na rynku zbóż i rzepaku po 2003 roku, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
9.Tomczak, F. (2005). Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
10.Zegar, J.S. (2008). Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.