Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 12.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Winnice oraz imprezy winiarskie atrakcją turystyczną regionu
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
2. Imрrеzy kulіnаrnе jаkо аtrаkсjа turystyсznа
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
3. Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
4. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
5. Centra innowacji uniwersytetu Otago
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
6. Wybrane spin out Uniwersytetu Otago (zarys problematyki)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
7. Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
8. Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców oraz turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
9. Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
10. Produkcja Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w latach 1950-1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
11. Filozoficzna koncepcja człowieka na gruncie posthumanizmu
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
12. The role of the epiclesis in transubstantiation
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
Strona