Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Imрrеzy kulіnаrnе jаkо аtrаkсjа turystyсznа

Autorzy: Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Łukasz Stokłosa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (193-202)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu