Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP

Autorzy: Marian Krupa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
Słowa kluczowe: pomiar i optymalizacja procesów architektura procesów systemy informatyczne klasy BPMS zarządzanie procesami biznesowymi małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (548-559)

Abstrakt

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania (TQM, ISO, ERP) implikuje po stronie zarządzających koniczność podejmowania pogłębionej refleksji definiowanej jako „podejście procesowe”. Powyższe działania w zakresie uprocesowienia modelu zarządzania firmą napotyka na wiele barier, zarówno o charakterze organizacyjno-kulturowym, jak i technologicznym. W artykule podjęto próbę oceny użyteczności systemów informatycznych klasy BPMS dla małych firm działających w ramach sektora MSP. Opisano takie zagadnienia jak: przegląd funkcjonalny aplikacji BPMS, charakterystykę projektów BPM, analizę poziomu dojrzałości procesowej w polskich firmach oraz ocenę koncepcji BPM, jak też samego oprogramowania klasy BPMS dla firm sektora MSP w zakresie tworzenie obszarów rozwoju wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badurek J., Strategia procesowa. Czynniki sukcesu, „Zarządzanie procesami”, raport specjalny „Computerworld”, 10.2008.
2.Bartoszewicz G., Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP. Podejście procesowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
3.Bugdol M., Goranczewski B., Projakościowe usprawnianie organizacji oparte na procesach. Koncepcje, metody i narzędzia, Wyd. PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2011.
4.Gawin B., Marcinkowski B., Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN
5.w praktyce, Helion, Gliwice 2013.
6.Ignacik I., Sitech: Mapowanie procesów, które ma sens, materiały branżowe dostępne
7.w ramach „Akademia Wiedzy BCC”, www.bcc.com.pl (30.06.2007).
8.Krupa M., Uwarunkowania realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora MŚP, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa. Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe nr 752, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013;
9.Müller R., Rupper P., Proces Reengineering. Optymalizacja procesów zorientowanych na klienta, Astrum, Wrocław 2000.
10.Najlepsze praktyki we wdrażaniu koncepcji BPM, Carrywater Group SA, Portal „Procesow-cy.pl”, wrzesień 2012, www.procesowcy.pl, (15.11.2014).
11.Paluchowski P., Myślenie strategiczne jako kluczowy czynnik sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich firm w Polsce na przykładzie Korbank Sp. z o.o.,
12.w: Budowanie konkurencyjności organizacji, red. A. Becht, Media Press, Łódź 2009.
13.Piasecki Ł.J., Optymalizacja procesów w biznesie, dodatek branżowy „Zarządzanie procesami i dokumentami. BPM i Document Flow”, „Computerworld”, 06.2009.
14.Rzepka M., Wykorzystanie narzędzi BPR do wdrożenia systemu SAP. Modelowanie procesów biznesowych, materiały branżowe dostępne w ramach „Akademia Wiedzy BCC”, www.bcc.com.pl (30.06.2007).
15.Sieniawska M., Czy „Procesowiec” = Agent zmiany?, www.procesowcy.pl (25.05.2014).
16.Szelągowski M., Konieczność indywidualizacji procesów biznesowych, www.procesowcy.pl (10.08.2014).
17.Ubysz J., Tożsamość BI, „CIO. Magazyn Dyrektorów IT”, 01.2006.
18.Warno L., Biznesowa indolencja - czy sposób na inteligentne zarządzanie?, „CIO. Magazyn Dyrektorów IT”, 12.2005.
19.Wyskwarski M., Wykorzystanie koncepcji Business Intelligence w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Gliwice 2013.